Total d'estudis de primer i segon cicles
  Català Castellà Altres
1996-97 68,01% 26,91% 5,08%
1997-98 68,00% 29,21% 2,79%
1998-99 67,08% 30,38% 2,54%
1999-2000 67,02% 30,85% 2,13%
2000-2001 66,18% 30,45% 3,37%