Alemany Anglès Català Espanyol Francès Italià Xinès Total
Cursos generals 5 10 - - 5 1 1 22
Cursos especials - 2 3 3 - - - 8
Total 5 12 3 3 5 1 1 30