1. Informe del rector

Atesa l'absència del rector, la sessió del Consell de Govern la presideix el professor Josep Ferrer, vicerector de Relacions Internacionals. És per aquest motiu que no hi ha informe del rector.

El president de la sessió recorda que avui s'incorporen com a membres del Consell de Govern els vicerectors i el secretari general del nou equip, i també els nous membres del Consell després de les eleccions a diversos centres: el degà en funcions de la Facultat d'Humanitats, professor Josep M. Castellà; la degana de la Facultat de Traducció i Interpretació, professora M. Dolors Cañada, i el director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, professor Arcadi Navarro.

2. Principals acords

 • Concessió del Guardó d'Honor de la UPF

S'aprova, a proposta del rector, la concessió del Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra, la màxima distinció honorífica de la Universitat, al professor Josep Joan Moreso Mateos, en agraïment per haver dirigit la universitat entre els anys 2005 i 2013 i en reconeixement del seu encert en les actuacions dutes a terme durant el seu mandat com a rector, assumint un grau de compromís personal admirable per fer de la UPF una universitat excel·lent, de gran qualitat des de múltiples punts de vista, exigent, amical i internacionalment reconeguda.

 • Concessió de Medalles de la UPF

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic, s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació als professors següents: Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica (2005-2013); Olga Valverde, vicerectora de Postgrau i Doctorat (2009-2013); Emma Rodero, vicerectora d'Estudiants (2009-2013); Miquel Oliver, vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional (2008-2013); José García Montalvo, vicerector de Política Científica (2011-2013); Daniel Serra de la Figuera, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals (2001-2013); Josep Fargas, secretari general (2009-2013), i Cristina Gelpí, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació (2010-2013).

 • Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF al professor Sydney Brenner

S'aprova concedir el títol de doctor honoris causa a Sydney Brenner, eminent biòleg i premi Nobel de Fisiologia l'any 2002, que va treballar al costat de F. Crick i J. Watson quan van descriure la doble hèlix de DNA i va estar implicat en els primers esforços en el desxiframent del codi genètic durant els anys seixanta del segle passat. La proposta de concessió va ser presentada pel Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, amb el suport de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

3. Altres acords

 • Aprovació de l'oferta de places d'ensenyament de grau (2.355 als centres integrats i 955 als centres adscrits) i de màsters universitaris (2.185) per al curs 2013-2014.
 • Aprovació de la modificació del calendari acadèmic del curs 2013-2014.
 • Aprovació de la memòria de verificació del grau en Filosofia, Política i Economia, impartit conjuntament per la UPF, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carlos III de Madrid.
 • Aprovació de la normativa sobre la cotutela de tesis doctorals, que té per objecte regular l'elaboració de tesis doctorals a la Universitat Pompeu Fabra en règim de cotutela amb universitats estrangeres.
 • Aprovació dels acords de dissolució del CBUC per a la seva absorció pel CESCA i de modificació dels Estatuts del CESCA, per a la seva transformació en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
 • Designar els membres a diverses comissions de la UPF: la professora Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, com a representant del personal acadèmic del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF en substitució del professor Josep Eladi Baños Díez; la degana de la Facultat de Traducció i Interpretació, prof. M. Dolors Cañada Pujols, com a vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució de la prof. Mireia Trenchs Parera; la directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, prof. Clara Riba Romeva, com a vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució del prof. Francesc Posas Garriga; el prof. Albert Satorra Brucart com a vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del prof. Antoni Bosch Domènech; el prof. Carlos Reyero Hermosilla com a vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del prof. Joaquim Albareda Salvado; el prof. Jaume Guillamet Lloveras com a vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del prof. Josep Gifreu Pinsach; la professora Núria Sebastián Galles, directora de l'Escola de Doctorat, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat; la professora Núria Bou Sala com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de la prof. Mònica Figueras Maz; el professor Josep Maria Castellà Lidon, degà en funcions de la Facultat d'Humanitats, com a vocal del Consell Acadèmic del CQUID, en substitució de la prof. Cristina Gelpí Arroyo.
  També s'aprova modificar la composició de la Comissió d'Ordenació Acadèmica amb la supressió, com a vocal, del vicerector o vicerectora de Postgrau i Doctorat, i la composició del Consell Acadèmic del CQUID amb la supressió, com a vocal, del vicerector o vicerectora de Postgrau i la incorporació, com a vocal, del vicerector de Planificació i Avaluació Institucional.
 • Designar la professora Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica i la professora Louise Elizabeth McNally Seifert, vicerectora de Professorat, representants de la UPF en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució dels professors Josep Eladi Baños Díez i Olga Valverde Granados.
 • Designar els següents membres com a representants de la UPF en el Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra: Vicerectors o vicerectores competents en matèria de Docència, Responsabilitat Social, Planificació, Recerca, Relacions Internacionals, Economia; Secretari general i Cap del Gabinet del Rectorat.
 • Designar els següents membres com a representants de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua: Vicerectors o vicerectores competents en matèria de Docència, Relacions Internacionals i Economia; Gerent; Secretari general; Josep Joan Moreso Mateos, anterior rector, i els vuit directors de departament.
 • Designar el professor Antoni Bosch Domènech, vicerector d'Economia i Projectes Estratègics, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Media, en substitució del professor José García Montalvo.
 • Designar el professor Antoni Bosch Domènech, del Departament d'Economia i Empresa, representant de la UPF en el Patronat del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional, en substitució del professor Daniel Serra de la Figuera.
 • Designar el professor Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional, representant de la UPF en el Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), en substitució del professor Daniel Serra de la Figuera.
 • Designar el professor Massimo Motta, del Departament d'Economia i Empresa, representant de la UPF en el Consell rector del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), en substitució del professor Daniel Serra de la Figuera.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.