1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre l'inici del curs acadèmic 2010-2011, que s'ha fet amb normalitat, llevat d'uns petits desajustos entre l'oferta de places de primer curs -3050- i el nombre final de matriculats, que ha estat de 3.107. Els ajustos han estat més difícils en alguns graus concrets, com ara Biologia, on l'escreix de matriculats és més gran. Les dades sobre l'accés aquest curs a la UPF (estudiants de primera preferència i notes de tall) són molt bones, la qual cosa garanteix bons estudiants. Com a curiositat, el rector informa que enguany s'han matriculat 300 estudiants amb Matrícula d'Honor de Batxillerat, una molt bona notícia per a la Universitat, tot i que es deixen d'ingressar més de 300.000 euros per la gratuïtat de la matrícula ja que l'administració educativa no compensa aquests diners.

El rector informa sobre la publicació, les darreres setmanes, de diversos rànquings universitaris, en què la situació de la UPF és bona i ha millorat els resultats aconseguits en edicions anteriors. Així, en el rànquing ARWU de la Universitat de Xangai, en què els premis Nobel aconseguits per les universitats i les publicacions de l'àmbit de les ciències tenen un pes important, la UPF se situa entre les 500 millors universitats del món, concretament en el centil 301-400. En el rànquing del Times Higher Education (THE), només dues universitats espanyoles es troben entre les 200 millors del món: la Universitat de Barcelona (142) i la UPF (155). Finalment i segons revela la segona edició del rànquing Internacional d'Institucions de Recerca d'SCImago, que analitza la rellevància, l'impacte i la repercussió de les publicacions científiques de 2.833 institucions de recerca al món, la Pompeu Fabra és la universitat líder en recerca a l'Estat. Tots aquests bons resultats són esperançadors de cara a obtenir el segell de qualitat Campus d'Excel·lència Internacional, que atorga el Ministeri d'Educació. Precisament, el dimarts 19 d'octubre, les 22 universitats finalistes de la convocatòria 2010 presentaran públicament el seus projectes davant del jutjat internacional que els ha de jutjar, en un acte que tindrà lloc a Madrid, a la seu del CSIC.

Sobre la greu situació dels comptes públics, el rector informa que el Consell de Direcció està ultimant un pla de sostenibilitat econòmica, que preveu un plantejament d'austeritat en tots els àmbits de la Universitat per als pròxims anys. Les mesures a adoptar es presentaran en una pròxima sessió del Consell de Govern. En aquest sentit, la Generalitat ja ha comunicat que el 2010 no hi haurà cap subvenció del pla de millora lligat a objectius i que la quantitat acordada s'anirà pagant anualment fins al 2014.

Seguidament el rector informa del nomenament de la professora Carme Pérez Vidal com a delegada del rector per a la Promoció Lingüística, i anuncia els actes institucionals més rellevant del primer trimestre: la investidura com a doctor honoris causa del professor Jordi Nadal Oller (2 de novembre), l'acte acadèmic de graduació, que per primera vegada se celebrarà en quatre sessions (11 de desembre), i l'acte acadèmic en memòria de l'exrectora de la UPF, M. Rosa Virós (13 de desembre). Finalment el rector expressa el seu condol i el del Consell de Govern a la família de la professora del Departament d'Humanitats Montserrat Bordes, traspassada el juliol passat.

El rector dóna la benvinguda al nou membre del Consell de Govern en representació dels estudiants, el Sr. Ferran Español, que substitueix el Sr. Álvaro Martínez Majado, a qui agraeix la seva dedicació.

2. Principals acords

  • Aprovació del lliurament de les Medalles de la UPF.

En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra als professors Jordi Ibañez, director del Departament d'Humanitats; Josep Blat, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Joaquín Tena, director de l'Escola Universitària de Ciències Empresarials; Consuelo Chacartegui, directora de l'Escola Universitària de Relacions Laborals, Luis Pegenaute, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, i Elena Larrauri, vicerectora de Relacions Internacionals.

  • Aprovació del Premi de Foment del Multilingüisme

L'objectiu del Premi és incentivar l'adquisició de competències en llengües estrangeres -normalment diferents de l'anglès- dels estudiants de la UPF i alhora promoure la realització de la Prova de Certificació de la Competència Lingüística en anglès, perquè els estudiants puguin acreditar el seu nivell. Com a incentiu al multilingüisme, el premi consisteix en un curs gratuït de qualsevol idioma i nivell d'entre els que ofereixi el Programa d'Ensenyament d'Idiomes de la Universitat, a elecció del beneficiari.

3. Altres acords 

  • Ratificació de les memòries dels estudis de grau implantats el curs 2009-2010, una vegada aprovada la resolució de verificació corresponent: Disseny; Enginyeria en Disseny Industrial; Negocis i Màrqueting Internacional; Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació; Turisme i Gestió del Lleure, i Infermeria.
  • Aprovació de la modificació parcial del Reglament Electoral de la UPF. Concretament se suprimeix l'apartat 6, de l'article 6, el qual estableix que per a considerar vàlides unes votacions a òrgans col·legiats, és necessària la participació, com a mínim del 10% del col·legi electoral respectiu. Aquest requisit va ser pensat inicialment com a mesura d'incentiu de la participació en els processos electorals, i no ha acomplert aquesta finalitat.
  • Aprovació dels Estatuts del Consorci Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES).
  • Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), adscrita a la UPF.
  • Aprovació de la proposta al Consell Social de l'atorgament del complement addicional per mèrits de recerca a professorat contractat (any 2010).
  • Aprovació de la participació de la UPF en el Programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell (any 2010).
  • Designar el professor Josep Ferrer, vicerector de Relacions Internacionals, com a vocal del Patronat de la Fundació UPF en substitució de la professora Elena Larrauri.
  • Designar la professora Elena Larrauri com a vocal de la Comissió de Gènere. Designar el Sr. Ferran Español com a representant dels estudiants a la Comissió d'Ordenació Acadèmica. Designar els professors Ignacio Lago i Albert Lamarca, com a membres de la Comissió de Postgrau i Doctorat. Designar la professora Carme Pérez Vidal, delegada del rector per a la Promoció Lingüística, com a vocal del consell acadèmic del PEI.
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.