1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció referint-se a les mesures anunciades pel president del Govern avui mateix sobre la retallada de la despesa pública a Espanya, que inclouran una retallada mitja del 5% dels salaris dels treballadors públics a partir del juliol. En aquest context de crisi econòmica i d'adopció de mesures extraordinàries com aquesta per fer-hi front, el rector apel·la a la responsabilitat de la comunitat universitària i diu que és l'hora de la contenció de la despesa, de l'austeritat i demana comprensió a tots en l'adopció de mesures extraordinàries per contenir la despesa pública a la UPF.

Sobre els temes de la política universitària espanyola, el rector informa que el Consell de Ministres aprovarà, a finals de maig o al juny, la modificació del reial decret de doctorat, que preveu una clara separació dels doctorats i dels màsters i també la possibilitat de crear escoles de doctorat a les universitats. En la futura Escola de Doctorat de la UPF, que estarà dirigida per la vicerectora de Postgrau i Doctorat, s'hi podrien afegir altres centres del Grup UPF que actuen de plataformes de postgrau o centres de recerca, com ara el CREI o el CRG. Sobre el futur Estatut Bàsic de l'Estudiant, el Consell d'Universitats va aprovar la proposta de reial decret que el regula i hi ha un compromís del Govern central per presentar una nova Llei que substitueixi el decret sancionador de 1954 que encara està vigent. També s'informa que el Consell de Ministres va aprovar el projecte de Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que ha elaborat el Ministeri de Ciència i Innovació i que preveu crear una carrera científica pròpia, i que el nou Estatut del PDI queda aparcat per manca de finançament. Finalment i per tancar aquest apartat, el rector informa que ja s'ha obert la nova convocatòria de Campus d'Excel·lència Internacional i que la UPF ha quedat alliberada de la primera fase i passa directament a la segona.

En relació amb les qüestions de la política universitària d'àmbit català, el rector informa que hi ha dos projectes legislatius en curs: l'avantprojecte de reforma de la nova llei de l'AQU, que anirà pel tràmit d'urgència parlamentària, i el projecte de reforma de la LUC per adequar-la a la LOU.

Pel que fa als temes interns, el rector informa sobre els actes i esdeveniments més immediats: la investidura de Michelle Bachelet, expresidenta de Xile, com a doctora honoris causa (17 de maig); la sessió del Claustre (18 de maig), amb 48 mocions presentades; la filmació del Lipdub al campus (25 i 26 de maig), amb més de 1.200 inscrits, i una sessió de presentació de la nova agència de recerca Talencia (1 juny). Per acabar, s'informa que ja està disponible a la web -a Universitat>Estructura i govern>Convenis institucionals- un resum dels prop de 11.000 convenis que la UPF ha signat des de la seva creació.

El rector finalitza el seu informe donant la benvinguda als quatre nous membres del Consell de Govern: David Carmona Fernández, Andrea Conte Santiago, Laura De la Villa Aleman y Álvaro Martínez Majado, representants dels estudiants.

2. Principals acords

  • Aprovació de la concessió del doctorat honoris causa al professor Jordi Nadal.

El Consell de Govern va aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa a Jordi Nadal Oller, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i un dels màxims referents en història econòmica, que ha estat vinculat durant els darrers anys a la UPF.

En l'informe presentat en el Consell de Govern, els membres de la comissió -formada pels professors Teresa Garcia-Milà (presidenta), Albert Carreras, Joaquim Albareda, Marina Picazo i Jaume Guillamet- que han valorat els mèrits del candidat, consideren que la proposta, presentada per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives i recolzada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i la Facultat i el Departament d'Humanitats, de concedir-li el doctorat honoris causa està més que justificada atesos els mèrits del doctor Nadal. Per tant, se li concedeix la màxima distinció acadèmica de la UPF en reconeixement a la seva brillant trajectòria docent i investigadora desenvolupada al llarg de cinquanta anys en els àmbits de la història de la població i de la història industrial, que l'han convertit en un dels referents de la historiografia espanyola de les últimes dècades, i per l'indiscutible mestratge que ha exercit en la formació de diverses generacions d'historiadors i d'economistes.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la normativa reguladora de la col·laboració del PDI en centres de recerca i instituts universitaris de recerca no integrats a la UPF.
  • Aprovació de la modificació de la normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial.
  • Aprovació de la modificació de la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre.
  • Aprovació de la normativa reguladora de les pràctiques externes dels ensenyaments de grau.
  • Aprovació de la programació de dos màsters universitaris per al curs 2011-2012 en què hi participa la UPF: Màster Erasmus Mundus en Política Europa i Màster Universitari Europeu en Relacions Mediterrànies: Cooperació i Mobilitat Humana.
  • Aprovació de la normativa d'associacions d'estudiants a la UPF.
  • Aprovació de l'autorització del canvi de titular de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, fins ara de l'IMAS, adscrita a la UPF, i de subrogació del conveni de col·laboració acadèmica en el nou titular Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
  • Aprovació de la modificació dels Estatuts del CESCA. 

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.