1. Informe del rector

El rector informa que, per iniciativa de la CRUE, el passat dilluns 10 de desembre va tenir lloc la lectura simultània d'un comunicat conjunt de les universitats públiques espanyoles, en què es els rectors manifestaven la seva preocupació per les retallades en educació superior (-18%) i en recerca (-80%) previstes en els Pressupostos del 2013 del Govern central i, alhora, reclamaven un finançament públic suficient i sostenible i l'enfortiment de l'autonomia universitària. A Catalunya, la lectura es va fer a les universitats de Girona, Lleida i Rovira i Virgili de Tarragona, mentre que a Barcelona va tenir lloc al campus de la Ciutadella de la UPF, amb la presència dels rectors de la UB, UAB, UPF, UPC i UOC i l'adhesió de les universitats privades. Les retallades previstes en R+D+i, com la reducció de la dotació del Pla Nacional i de les convocatòries de contractació de personal investigadors, són molt greus i preocupants. 

Aquesta situació demostra, una vegada més, l'actual manca d'interlocució dels rectors amb el Ministeri d'Educació. Un altre exemple és l'avantprojecte de Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQUE) que ha presentat el Ministeri d'Educació, que preveu un examen de revàlida al final del cicle del batxillerat. En aquest sentit i com que el sistema d'accés a la universitat a Catalunya és imparcial i homogeni i sempre ha funcionat correctament, a la reunió extraordinària de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que tindrà lloc el divendres 14 de desembre, és previst que el govern de la Generalitat signi un acord amb els rectors de les dotze universitats catalanes -públiques i privades- per impulsar una prova coordinada d'accés a la universitat si finalment l'avantprojecte de llei elimina la selectivitat. 

La situació a Catalunya després del resultat de les darreres eleccions a la presidència de la Generalitat és d'incertesa política. Tot apunta a un pacte de legislatura entre CiU i ERC i s'espera conèixer aviat els noms dels responsables de l'àmbit universitari del nou Govern. En aquest sentit, el rector veuria bé que les competències en matèria d'universitats puguin continuar, com fins ara, dins del Departament d'Economia i Coneixement, ja que això permet tenir informació fidedigne de l'evolució de la situació econòmica. Sobre això, el rector informa que la Generalitat ha anunciat el pagament imminent d'una part dels pagaments pendents del 2011. Mentrestant, el pressupost de la Generalitat per al 2013 ha estat prorrogat i no es preveu aprovar-lo fins al març de l'any vinent.

Pel que fa a l'actualitat de la UPF, el pintor mallorquí Miquel Barceló va ser investit doctor honoris causa el passat 29 de novembre durant un acte agradable i emotiu, que ha tingut una gran repercussió exterior. El 13 de desembre tindrà lloc un acte d'homenatge al professor Francisco Fernández Buey, catedràtic del Departament d'Humanitats, en què se li lliurarà el Guardó d'Honor de la UPF a títol pòstum. Hem de lamentar la mort sobtada, durant el pont de la Constitució, del professor Vicente López Martínez, catedràtic del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i principal promotor del Centre d'Innovació Barcelona Media.

El dissabte 15 de desembre tindrà lloc al pati de l'edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella l'Acte Acadèmic de Graduació 2012. L'edició d'enguany és especial, perquè s'hi gradua la primera promoció d'estudiants que han seguit el model de grau adaptat a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, en marxa des del curs 2008-2009. Es tracta dels estudiants dels graus en Biologia Humana, Humanitats, Traducció i Interpretació, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques.

Ha finalitzat el procés d'elecció dels delegats dels estudiants, amb un gran èxit de participació, que ha assolit el 48%. El rector es felicita d'aquest resultats, que palesen l'èxit del sistema endegat per la vicerectora d'Estudiants.

El rector informa que la celebració de la vaga general del 14 de novembre va transcórrer amb normalitat al campus, llevat d'un incident aïllat. En concret, una quinzena d'estudiants van desplaçar-se des del campus del Poblenou fins al campus de la Ciutadella pel matí i en arribar-hi dues persones encaputxades -fet que dificulta la seva identificació i la confirmació de si pertanyen a la comunitat universitària- van trencar els vidres de l'oficina del Banco Santander que hi ha a la planta baixa de l'edifici Roger de Llúria. El rector ha ordenat l'obertura d'un expedient informatiu, s'ha tramés tota la informació i les proves de què es disposa a la Fiscalia i fa una condemna radical d'aquest fets vandàlics i intolerables.

La UPF ha obtingut set propostes -dotades amb més d'un milió d'euros en conjunt- en la darrera convocatòria de les Accions Marie Curie de la UE d'ajut a la recerca. La convocatòria RecerCaixa 2012 ha seleccionat 25 projectes d'alt interès científic i social d'entre els 369 projectes presentats, dels quals cinc són d'investigadors de la UPF.

Per acabar, el rector informa de la situació dels becaris predoctorals de la UPF, un col·lectiu que s'ha vist afectat per les darreres retallades anunciades per la Generalitat. El rector admet que ha mancat informació, però es compromet a donar suport al col·lectiu més feble de la comunitat universitària perquè si hi ha noves retallades no els torni a afectar. El rector i la vicerectora de Professorat es reuniran amb tots els becaris predoctorals al gener vinent.

Seguidament, el gerent, Sr. Ricard Boix, informa de la previsió de liquidació del pressupost de l'exercici 2012. Malgrat la incertesa de la quantitat aportada per la Generalitat s'ha aconseguit tancar l'any de manera equilibrada, amb un superàvit de 460.000 euros. Tot i les dificultats existents, la bona gestió pressupostària ha permès destinar 1,7 milions d'euros a inversions (reformes, obra civil, innovació tecnològica, etc.) i retornar 1,67 milions d'euros de crèdits concedits per finançar obres anteriors. La disminució d'un 11% de la subvenció de la Generalitat s'ha compensat per l'augment de les matrícules i s'ha aconseguit estalviar en les despeses de personal, estructura i funcionament (neteja, seguretat i despeses energètiques).

2. Principals acords

 • Aprovació de la concessió de Medalles de la UPF

El Consell de Govern va aprovar la concessió de les Medalles de la UPF en reconeixement a la dilatada trajectòria acadèmica dedicada a la docència i la investigació dels professors Josep Fontana Lázaro (Departament d'Humanitats) i Jordi Pericot i Canaleta (Departament de Comunicació), i al senyor Pau Verrié Ainaud, per la seva tasca com a director general de l'IDEC entre els anys 1993 i 2010. També es va aprovar concedir-la al professor Vicente López Martínez (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), a títol pòstum, per ser l'impulsor de la creació de Barcelona Media Centre d'Innovació.

 • Presentació dels Comptes anuals i del Compte general auditats de l'exercici 2011

Es van presentar els Comptes anuals i el Compte general auditats de l'exercici 2011. L'auditora Faura Casas ha lliurat l'informe d'auditoria dels comptes del 2011, que no conté salvetats. Hi ha un superàvit de 185.000 euros que es destinen a eixugar el dèficit acumulat de 8.5 milions d'euros.

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2013 i de les bases d'execució

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2013 a presentar davant el Consell Social, per un import de 126 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. L'avantprojecte de pressupost per al 2013 suposa un lleuger increment de prop de tres milions respecte el pressupost de l'any anterior, que va ser de 123 milions, per l'augment de matrícules. Es tracta d'un pressupost auster i ajustat, elaborat malgrat la important incertesa que representa no conèixer quina serà la subvenció ordinària de la Generalitat -el pressupost preveu una reducció d'uns 2 milions d'euros de la subvenció.

 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2013-2014

El pròxim curs tindrà un total de 145 dies lectius. Les classes del primer trimestre es faran del dimecres 25 de setembre (llevat dels estudiants de primer, que començaran el dimecres 18) fins al dimecres 4 de desembre. Els exàmens, del dilluns 9 de desembre al divendres 20 de desembre, i les vacances de Nadal, del dimarts 24 de desembre fins al divendres 4 de gener. El període lectiu del segon trimestre començarà el dimarts 7 de gener i finalitzarà el divendres 14 de març. Els exàmens, del dilluns 17 de març al divendres 28 de març. El dilluns 31 de març començaran les classes del tercer trimestre, que s'acabaran el divendres 13 de juny. El període d'exàmens anirà del dilluns 16 de juny fins al dimecres 25 de juny. Finalment, el període de recuperació serà del 16 al 25 de juliol.

3. Altres acords

 • Aprovació de la modificació del pla d'estudis del grau en Periodisme.
 • Aprovació del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials.
 • Aprovació del Document adjunt al títol universitari dels ensenyaments de grau.
 • Aprovació de la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la UPF per al curs acadèmic 2013-2014.
 • Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris de la UPF 2013, dotada amb 78.000 euros.
 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2013, dotat amb 700.000 euros.
 • Aprovació de la modificació dels reglaments dels departaments d'Economia i Empresa i de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Designació de representants d'estudiants a diferents comissions de la UPF i del CIC. La Sra. Anna Pastor Roldán vocal de la Comissió d'Ensenyament, en substitució del Sr. Arnau Ramos Puigdellivol. El Sr. Andreu Marín Muñoz vocal de la Comissió d'Estudiants, en substitució del Sr. Francisco Alemany Sagüés. La Sra. Lilas Mercuriali vocal de la Comissió d'Estudiants. El Sr. Pau Lluís Cladelles Grau vocal de la Junta Electoral de la UPF. El Sr. Ferran Español Casanovas membre de la Comissió de Qualitat, en substitució del Sr. Arnau Ramos Puigdellivol. El Sr. Esteve Garcia Palomo vocal de la Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT), en representació dels estudiants del Campus de Ciutadella, en substitució del Sr. Roger Melcior de Argila. El Sr. Roger Manau Flotats vocal de la Comissió de Cultura, en substitució del Sr. Aitor Pérez Codorniu. La Sra. Clàudia Mestres Junqué vocal de la Comissió de Política Lingüística, en substitució del Sr. Roger Melcior de Argila. La Sra. Laia Gausà Busquets membre de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució de la Sra. Laura Panadés Estruch. La Sra. Maria Corrales Pons membre de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució del Sr. Ferran Rosa Gaspar. La Sra. Liseth Patricia Zapata Rodríguez vocal de la Comissió de seguiment de contractes de prestació de serveis a la UPF. La Sra. Helena Vázquez Giner vocal de la Comissió d'accés i afers estudiantils del CIC, en substitució del Sr. Pau-Lluís Guerola Puerto i vocal de la Comissió per a l'estudi de la governança dels sistema universitari de Catalunya, en substitució del Sr. David Carmona Fernández.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.