1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre la segona fase de la convocatòria del Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), convocada pels ministeris d'Educació i de Ciència i Innovació. El pròxim 25 de novembre, la UPF presentarà el projecte "Campus UPF - Icària Internacional" davant d'una comissió d'experts internacional. La presentació, que tindrà lloc en un hotel de Madrid, consistirà en la projecció d'un vídeo i en l'exposició oral del projecte; tot plegat, en un termini màxim de deu minuts. El projecte que es presentarà està centrat en l'àmbit de les ciències socials i humanitats, fet diferencial davant els altres projectes, i disposa per al seu desplegament de fins a 60.000 metres quadrats al campus de la Ciutadella. Aquesta superfície disponible és la suma dels edificis del antics pavellons militars i del solar on actualment hi ha el pàrquing del campus. Precisament i sobre el Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanitats que es projecta construir al campus de la Ciutadella, el rector informa que s'ha obtingut una bestreta reintegrable de nou milions d'euros per a la seva construcció, procedent de la corresponent convocatòria del Ministeri de Ciència i Innovació.

Sobre la reforma prevista de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), el projecte es troba actualment a informació pública i el Govern de la Generalitat té la voluntat de tirar-la endavant durant aquesta legislatura. El projectes contempla tres objectius principals. El primer és adaptar la LUC a la LOMLOU. El segon és millorar l'encaix institucional dels Consells Socials a les universitats, tot i que la proposta presentada té, segons el rector, encerts i desencerts. Finalment, la introducció de la marca Universitat de Catalunya per tal de fer propostes estratègiques conjuntes entre totes les universitats catalanes. Hi ha temps per fer una reforma mínima consensuada, però no per abordar una gran reforma de la LUC.

Aquesta mateixa setmana es portarà a l'aprovació de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya la proposta de projecte de decret de coneixement del català per part del professorat universitari. En aquest sentit i després de consensuar una proposta amb el rector de la UPF, el text que es proposarà preveu que cada universitat elegeixi de quina manera acreditarà el coneixement del català al seu professorat permanent, bé en el moment del concurs d'accés, o amb posterioritat a través d'una fórmula que cada universitat decidirà. L'objectiu és poder mantenir el compromís de totes les universitats amb la llengua i la cultura catalanes i alhora que les mateixes universitats puguin mantenir-se obertes al món.

Pel que fa a les qüestions internes, el rector informa que tant el tancament del pressupost del 2009 com, sobretot, la previsió del pressupost per al 2010 seran difícils per l'actual conjuntura econòmica negativa. Es mantindran les línies estratègiques i prioritàries per a la Universitat i es preveu tancar els exercicis econòmics d'aquest dos anys amb dèficit.

Finalment el rector informa que el passat 22 d'octubre es va inaugurar la primera fase de les obres de l'edifici Doctor Aiguader, que han permès que aquest espai esdevingui el Campus Universitari Mar. Amb la presència dels consellers d'Educació i d'Universitats, el 3 de novembre es va inaugurar el curs del nou màster Universitari de Formació del Professorat d'ESO, que la UPF imparteix conjuntament amb la UOC i que ha tingut una molt bona acollida com ho demostra l'alt nombre de preinscripcions.

La UPF ha entrat, per primer cop, en l'Academic Ranking of World Universities 2009, un informe de caràcter anual que, des del 2003, publiquen el Centre for World-Class Universities i l'Institute of Higher Education de la Universitat Jiao Tong de Xangai (Xina). La Universitat se situa en la franja 402-501 de les millors universitats del món i és una de les primeres cent en l'àmbit de ciències de la computació.

L'1 de desembre tindrà lloc a l'auditori del campus de la Ciutadella l'acte d'investidura com a doctor honoris causa d'Alois M. Haas, professor emèrit de la Universitat de Zuric i un acadèmic de reconegut prestigi internacional en l'estudi de la teologia, la història de les religions i la mística.

2. Principals acords

 • Aprovació del reglament d'establiment i funcionament de la seu electrònica de la UPF.

En compliment de la legislació vigent, la UPF, com a administració pública, ha de comptar amb una seu electrònica per facilitar els dret d'accés dels ciutadans per mitjà electrònic a la informació, als serveis i als tràmits electrònics que posi en marxa. S'accedirà a la seu electrònica de la UPF des de l'adreça electrònica corporativa de la UPF. Aquest reglament no entrarà en vigor fins que sigui publicat al DOGC. La seu electrònica es farà operativa per fases, conforme s'avanci en la implantació del projecte d'administració electrònica a la UPF.

3. Altres acords 

 • Aprovació dels graus universitaris per al curs 2010-2011 següents: Infermeria (que impartirà un centre de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme en règim d'adscripció) i Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (impartit per l'Escola Universitària del Maresme (EUM), adscrita a la UPF), que substitueix l'anterior proposta de Grau en Empresa.
 • Aprovació del Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal, coordinat per la UAB i participat per la UPF i la UdG, per al curs 2010-2011.
 • Aprovació de les memòries de verificació del pla d'estudis dels graus en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (EUM) i en Enginyeria Biomèdica.
 • Aprovació de les memòries de verificació del pla d'estudis dels Màsters Universitaris en Empreneduria i Innovació i en Gestió de Destinacions, Equipaments d'Oci i Turisme, ambdós impartits per l'EUM.
 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per al curs 2010.
 • Aprovació dels grups de recerca següents: Microestructura, identitat i comportament social. Reinterpretació de l'evidència arqueològica de les societats argàriques (MIDARQ); Cognitive Media Technologies; Grup d'Estudis de Prosòdia; Literatura Comparada i Desigualtats socials / Employment Conditions Network (GREDS / EMCONET).
 • Aprovació de la modificació de la composició de la comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program), que inclourà la participació dels degans i directors de centre competents en el grau i del director acadèmic del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus.
 • Aprovació de la participació de la UPF al Patronat de la Fundació Barcelona Digital.
 • Designar la vicerectora de Recerca, professora Louise McNally, com a representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra, en substitució de la professora Carme Pérez Vidal.
 • Designar el professor Antoni Luna García (Departament d'Humanitats) com a representant de la UPF en el consell de l'Insitut d'Estudis Territorials, en substitució del professor Lluís Riudor.
 • Aprovar la renovació de la meitat del membres de la Comissió de Reclamacions: els professors Francesc Pallarés, Josep M. Antó, Guillem López i Teresa Turell.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.