Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Places ofertades al màster No s'oferta. Última edició curs 2017-2018

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 7 13 2
Dones 1 1 0
Homes 6 12 2
Crèdits matriculats 360 467 60
Crèdits matriculats per estudiant 51,43 35,92 30
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 6 7,78 1
Ràtio EETC / Total matriculats 0,86 0,6 0,5
Estudiants matriculats a temps complet 5 9 0
Estudiants matriculats a temps parcial 2 4 2
Estudiants estrangers matriculats (%) 71,43 76,92 100
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30
Demanda (D) 35 25
Ràtio D/O 1,17 0,83
Matrícula de nou ingrés 7 7
Dones 1 0
Homes 6 7

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,28 97,43 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 97,43 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 90,28 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 92,51 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 1 11 2
Graduats en t o t+1 1 11 2
Taxa d'eficiència (%) 100 93,65 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,55 2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Graduats en t 1 5
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 14,29 71,43
Graduats en t o t+1 7 7
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 100

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 0 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0