Accés i matrícula

 
Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 7 13 2
Dones 1 1 0
Homes 6 12 2
Crèdits matriculats 360 467 60
Crèdits matriculats per estudiant 51,43 35,92 30
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 6 7,78 1
Ràtio EETC / Total matriculats 0,86 0,6 0,5
Estudiants matriculats a temps complet 5 9 0
Estudiants matriculats a temps parcial 2 4 2
Estudiants estrangers matriculats (%) 71,43 76,92 100
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018  
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30  
Demanda (D) 35 25  
Ràtio D/O 1,17 0,83  
Matrícula de nou ingrés 7 7  
Dones 1 0  
Homes 6 7  


Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,28 97,43
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 97,43
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 90,28 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 92,51

 

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Total graduats 1 11
Graduats en t o t+1 1 11
Taxa d'eficiència (%) 100 93,65
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,55
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Graduats en t 1 5
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 14,29 71,43
Graduats en t o t+1 7 5
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 71,43

 

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0