Norma de creació

Creada per acord del Consell de Govern de 10 d'abril del 2019, modificada per acord del Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

 

Funcions

  • Resoldre les sol·licituds presentades dins el Programa de Beques Salari.