Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 20 20 26 19
Dones 12 14 13 13
Homes 8 6 13 6
Crèdits matriculats 1.083 1.147 1.500 1.014
Crèdits matriculats per estudiant 54,15 57,33 57,69 53,37
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 18,05 19,11 25 16,9
Ràtio EETC / Total matriculats 0,9 0,96 0,96 0,89
Estudiants matriculats a temps complet 18 19 23 16
Estudiants matriculats a temps parcial 2 1 3 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 70 75 57,69 47,37
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 20 20
Demanda (D) 122 126 117 102
Ràtio D/O 4,88 5,04 5,85 5,1
Matrícula de nou ingrés 19 18 25 17
Dones 12 12 12 12
Homes 7 6 13 5

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,61 100 94,77 98,2
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,61 100 94,77 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 98,2
% Crèdits matriculats per primer cop 100 99,72 96,55 98,2

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 19 18 19 24
Graduats en t o t+1 19 17 18 23
Taxa d'eficiència (%) 100 99,74 97,91 98,71
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,11 1,16 1,21
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 19 17 17 23
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 95 89,47 94,44 92
Graduats en t o t+1 19 18 17 23
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 95 94,74 94,44 92

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 1 1 1 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 1 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 1 0
Taxa d'abandonament (%) 0 5,26 5,56 0