Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014-2015
Places ofertades al màster 18

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 20 21 20 20
Dones 15 13 12 13
Homes 5 8 8 7
Crèdits matriculats 1.140 1.233 1.083 1.147
Crèdits matriculats per estudiant 57 58,71 54,15 57,33
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19 20,55 18,05 19,11
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,98 0,9 0,96
Estudiants matriculats a temps complet 18 20 18 19
Estudiants matriculats a temps parcial 2 1 2 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 60 57,14 70 75
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 56 114 122 126
Ràtio D/O 2,24 4,56 4,88 5,04
Matrícula de nou ingrés 20 20 19 18
Dones 15 12 12 12
Homes 5 8 7 6

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 92,28 94,36 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 92,28 94,36 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 99,72

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 17 16 19 18
Graduats en t o t+1 17 16 19 17
Taxa d'eficiència (%) 100 100 100 99,74
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1 1,11
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 17 16 19 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 94,44 80 95 89,47
Graduats en t o t+1 17 16 19 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 94,44 80 95 89,47

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 3 2 0
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 1 3 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 2 1 0
Taxa d'abandonament (%) 0 15 5 0