Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 26 19 28 24
- Dones 13 13 12 13
- Homes 13 6 16 11
Crèdits matriculats 1.500 1.014 1.563 1.272
Crèdits matriculats per estudiant 57,69 53,37 55,82 53,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 25,00 16,90 26,05 21,20
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,89 0,93 0,88
Estudiants matriculats a temps complet 23 16 24 18
Estudiants matriculats a temps parcial 3 3 4 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 57,69 47,37 67,86 50,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20
Demanda (D) 117 102 123 120
Ràtio D/O 5,85 5,10 6,15 6,00
Matrícula de nou ingrés 25 17 26 22
- Dones 12 12 11 13
- Homes 13 5 15 9

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,77 98,20 84,32 96,16
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,77 100,00 84,32 96,16
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 98,20 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 96,55 98,20 97,34 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 19 24 14 25
Graduats en t o t+1 18 23 14 25
Taxa d'eficiència (%) 97,91 98,71 97,78 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,16 1,21 1,14 1,08
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 17 23 12 23
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 94,44 92,00 70,59 88,46
Graduats en t o t+1 17 25 14 23
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 94,44 100,00 82,35 88,46

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 0 3 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 0 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 3 1
Taxa d'abandonament (%) 5,56 0,00 17,65 3,85