Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 21 20 20 26
Dones 13 12 14 13
Homes 8 8 6 13
Crèdits matriculats 1.233 1.083 1.147 1.443
Crèdits matriculats per estudiant 58,71 54,15 57,33 55,5
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,55 18,05 19,11 24,05
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,9 0,96 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 20 18 19 22
Estudiants matriculats a temps parcial 1 2 1 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 57,14 70 75 57,69
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 20
Demanda (D) 114 122 126 117
Ràtio D/O 4,56 4,88 5,04 5,85
Matrícula de nou ingrés 20 19 18 25
Dones 12 12 12 12
Homes 8 7 6 13

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,28 94,61 100 94,77
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,28 94,61 100 94,77
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 99,72 96,55

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 16 19 18 19
Graduats en t o t+1 16 19 17 18
Taxa d'eficiència (%) 100 100 99,74 97,91
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1,11 1,16
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 16 19 17 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 80 95 89,47 94,44
Graduats en t o t+1 16 19 18 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 80 95 94,74 94,44

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 3 1 1 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 3 0 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 0 0 1
Taxa d'abandonament (%) 15 0 5,26 5,56