Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 20

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 19 28 24 25
- Dones 13 12 13 17
- Homes 6 16 11 8
Crèdits matriculats 1.014 1.563 1.244 1.388
Crèdits matriculats per estudiant 53,37 55,82 51,83 55,52
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 16,90 26,05 20,73 23,13
Ràtio EETC / Total matriculats 0,89 0,93 0,86 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 16 24 18 21
Estudiants matriculats a temps parcial 3 4 6 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 47,37 67,86 50,00 60,00
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20
Demanda (D) 102 123 120 144
Ràtio D/O 5,10 6,15 6,00 7,20
Matrícula de nou ingrés 17 26 22 22
- Dones 12 11 13 15
- Homes 5 15 9 7

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,20 84,32 96,16 98,87
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 84,32 96,16 98,87
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,20 100,00 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 98,20 97,34 100,00 99,76

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 24 14 25 20
Graduats en t o t+1 23 14 25 20
Taxa d'eficiència (%) 98,71 97,78 100,00 99,76
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,21 1,14 1,08 1,10
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 23 12 23 18
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 92,00 70,59 88,46 81,82
Graduats en t o t+1 25 14 25 18
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100,00 82,35 96,15 81,82

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 0 3 1 1
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 0 3 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 3 1 1
Taxa d'abandonament (%) 0,00 17,65 3,85 4,55