Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 20 26 19 28
- Dones 14 13 13 12
- Homes 6 13 6 16
Crèdits matriculats 1.147 1.500 1.014 1.560
Crèdits matriculats per estudiant 57,33 57,69 53,37 55,71
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,11 25,00 16,90 26,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,96 0,89 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 19 23 16 24
Estudiants matriculats a temps parcial 1 3 3 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 75,00 57,69 47,37 67,86
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 25 20 20 20
Demanda (D) 126 117 102 123
Ràtio D/O 5,04 5,85 5,10 6,15
Matrícula de nou ingrés 18 25 17 26
- Dones 12 12 12 11
- Homes 6 13 5 15

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 94,77 98,20 84,32
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 94,77 100,00 84,32
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 98,20 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 99,72 96,55 98,20 97,34

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 18 19 24 14
Graduats en t o t+1 17 18 23 14
Taxa d'eficiència (%) 99,74 97,91 98,71 97,78
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,11 1,16 1,21 1,14
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 17 17 23 12
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 89,47 94,44 92,00 70,59
Graduats en t o t+1 18 17 25 12
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 94,74 94,44 100,00 70,59

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 1 1 0 3
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 1 1 0 3
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 1 0 3
Taxa d'abandonament (%) 5,26 5,56 0,00 17,65