Alemany
Anglès
Català
Espanyol
Francès
Italià
Xinès
Total
Cursos generals
86
196
-
-
84
14
11
391
Cursos especials
-
26
108
35
-
-
-
169
Total
86
222
108
35
84
14
11
560