L’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge té com a màxim òrgan de direcció i control del sistema de qualitat la Comissió de Qualitat (aprovada el 23 de novembre de 2017). Aquesta Comissió és la responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit de la traducció i les ciències del llenguatge. Així mateix, es responsabilitza de la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent.

 

Les seves funcions són les següents:

 • analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions;
 • revisar i aprovar els informes de seguiment;
 • revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació;
 • elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat;
 • revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer propostes noves;
 • revisar i aprovar el SGIQ del centre.


La Comissió de Qualitat està formada per les persones següents:

 • directora del centre: Anna Espunya (presidenta de la Comissió)
 • responsable de qualitat: Carme Colominas
 • degana: Carme Bach
 • coordinadora docent dels graus: Montse Cunillera
 • coordinadors docents dels màsters: Gemma Andújar, Pilar Prieto, Encarna Atienza, José Francisco Ruiz i Maria Dolors Cañada
 • coordinadora docent del doctorat: Carmen Pérez Vidal
 • cap de l'UGA: Núria Sánchez Ginés
 • representants del professorat: Luis Pegenaute i Louise McNally
 • representants dels estudiants (grau, màster i doctorat): Clàudia Martinez Hernandez i Irene Latorre Limones

Darrera actualització: 18-01-2023