L’àmbit de Traducció i Ciències del Llenguatge té com a màxim òrgan de direcció i control del sistema de qualitat la Comissió de Qualitat (aprovada el 23 de novembre de 2017). Aquesta Comissió és la responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit de la traducció i les ciències del llenguatge. Així mateix, es responsabilitza de la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent.

Les seves funcions són les següents:

 1. analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions;
 2. revisar i aprovar els informes de seguiment;
 3. revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació;
 4. elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat;
 5. revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer propostes noves;
 6. revisar i aprovar el SGIQ del centre.
   

Membres

La Comissió de Qualitat està formada per les persones següents:

 • director del centre: Patrick Zabalbeascoa Terran (president de la Comissió)
 • responsable de qualitat: Carme Colominas Ventura
 • degana: Carme Bach Martorell
 • coordinadora docent dels graus: Montse Cunillera Doménech
 • coordinadors docents dels màsters: Gemma Andújar Moreno, Louise E. McNally Seifert, Carmen López Ferrero, José Francisco Ruiz Casanova i Maria Dolors Cañada Pujols
 • coordinador docent del doctorat: Luís Pejenaute Rodríguez
 • cap de l'UGA: Núria Sánchez Ginés
 • representants del professorat: Marta Marfany Simo
 • representants dels estudiants (grau, màster i doctorat): Clàudia Martínez Hernández i Irene Latorre Limones

 

Sessions i acords

Darrera actualització: 11-06-2024