Vés enrere Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, curs 2024-2025

Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, curs 2024-2025

22.04.2024

 

 


 


 

 

Bases dels III Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Curs 2024-2025

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge vol potenciar el talent dels estudiants que arriben a la Facultat per primer cop i per això es proposa premiar els estudiants que accedeixin als estudis amb les millors notes d’accés.
 

Destinataris dels premis

Els estudiants que es presenten a aquests premis han de complir els requisits següents:

  • Estar matriculats per primera vegada a primer curs d’un grau de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.
  • Estar matriculats per primer cop a la universitat.

Patrocinadors dels premis

Els Premis Talent seran de 500€ bruts per a cada una de les persones premiades i compten amb el suport d’empreses i institucions i del Departament i la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, essent un clar exemple de col·laboració entre universitat i entitats socials i econòmiques.


Curs d’aplicació

Aquestes bases s’apliquen el curs acadèmic 2024-2025.


Nombre de premis

Es concediran vuit premis, dos per a cadascun dels graus i vies d’accés següents:

  • Grau en Llengües Aplicades
  • Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés anglès)
  • Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés francès, alemany i llengua de signes catalana)
  • Accés al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades


Criteris de selecció dels premiats

Per a la selecció dels estudiants premiats es farà servir la nota d’admissió que a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra li consti a través de les comunicacions oficials. En cap cas els estudiants podran modificar aquesta nota.

Es tindrà en compte la nota d’admissió a la universitat, és a dir, la nota sobre 14.


Selecció dels estudiants premiats

Per a cada grau i via d’accés esmentat anteriorment, se seleccionaran els dos estudiants amb la nota d’admissió més alta que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.


Acceptació dels premis

Atès que aquests premis es concedeixen sense una sol·licitud prèvia, els estudiants seleccionats hauran d’acceptar per escrit la concessió i les bases per les quals es regula.

Si algun dels estudiants seleccionats renunciés al premi, el premi es concedirà al següent estudiant segons l’ordre de nota obtingut.


Lliurament dels premis

La cerimònia pública de lliurament de premis es farà durant el primer trimestre del curs 2024-2025.


Comissió de selecció

La comissió de selecció d’aquests premis estarà formada per la degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, la cap d’estudis i la vicedegana d’estudiants.


Publicitat i promoció

La Facultat es reserva el dret a fer les accions de publicitat i promoció dels premis que consideri oportunes.


Tractament de dades personals:

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra
Carrer de la Mercè, 12
08002 - Barcelona
Finalitat: Gestió i difusió dels premis i concursos organitzats per la Universitat
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat; oposar-vos a un tractament o sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional
 


Imatge de les guanyadores de la segona edició (curs 2023-2024)

 

  • Enllaç a la notícia institucional de la convocatòria del curs 2023-2024.
  • Enllaç a la notícia institucional de la convocatòria del curs 2022-2023.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact