#PubliEmprèn neix com un projecte d’innovació docent que pretén desenvolupar un espai original d’aprenentatge amb l’objectiu de que els alumnes interessats en la gestió pública explorin les possibilitats d’emprendre un projecte propi en aquest àmbit de coneixement que pugui acabar esdevenint font d’auto-ocupació i, en alguns casos, culminar amb la creació d’una startup.

Tenint en compte la dificultat creixent de trobar una oferta de feina clàssica que s’adeqüi al perfil i interès professional dels politòlegs, sobretot immediatament després de finalitzar el Grau, aquest projecte té com a objectiu central dotar-los dels coneixements i eines necessàries perquè ells mateixos tinguin un rol actiu en el disseny del seu futur, enriquint el seu currículum i augmentant el valor afegit al seu perfil professional en el moment d’accedir al mercat de treball.

Recursos i activitats #PubliEmprèn:

  • Repositori de recursos sobre emprenedoria.
  • Inventari de projectes d’emprenedoria (d’àmbit nacional i internacional) en l’àmbit de la gestió pública.
  • Entrevistes a emprenedors politòlegs per tal d’entendre el procés que aquests han seguit per tal d’engegar els seus projectes.
  • Punt de trobada #Publiemprèn entre membres de la comunitat universitària interessats en emprendre.
  • Periòdicament, jornades presencials i sessions de coaching amb emprenedors en l’àmbit de la gestió pública per tal de guiar directament als alumnes en aquest procés d’aprendre a emprendre.

"No hi pot haver aprenentatge sense acció i no hi ha acció sense aprenentatge” Reg Revans 

Conceptes

Emprenedoria

 

Innovació

Inventari de projectes