Enciclopèdia col·laborativa que recull un conjunt de polítiques públiques implementades per diferents governs en àmbits diversos per tal de dotar als responsables polítics d’instruments que els permetin millorar la qualitat de la formulació de polítiques públiques a través d’aprofitar les idees polítiques de cada un d’aquests i aprendre dels seus èxits.

Persona responsable del projecte

L’impulsor del projecte és Kevin Hanse, professional del sector públic amb una trajectòria laboral que inclou funcions relacionades amb polítiques, administració i pressupost per l’estat de NY; GovLab; la ciutat de Chicago; la ciutat de Washington i la consultora estratègica internacional Bain & Company.

Data inici

-

País

Estats Units

Principals reptes

Les necessitats de la societat actual són cada vegada més complexes i exigeixen de polítiques publiques que hi donin una resposta viable i efectiva. Aquesta complexitat requereix concentrar la màxima informació i coneixement possible. Malgrat això, les institucions públiques sovint duen a terme diferents actuacions per a solventar unes mateixes necessitats generant així diferents històries d’èxit. Si bé és cert que les institucions públiques actuals operen des de diferents nivells i contextos de tot el món, també ho és que s'enfronten a reptes de govern molt semblants. A causa d'aquesta superposició significativa en les missions governamentals, Policy Atlas ha detectat la conveniència d’aglutinar i aprofitar el coneixement col·lectiu de la societat a través de compartir idees i experiències per aprendre dels èxits i fracassos dels altres amb la finalitat d’escollir les millors opcions per al disseny de polítiques públiques.

Solució plantejada

Creació d’un catàleg col·laboratiu de polítiques públiques que permet per agregar i compartir possibles solucions als reptes que tots aquests governs busquen de forma simultània i independent. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar la informació disponible per a tots els nivells d’autoritats públiques, fet que comporta la adopció i disseny de polítiques públiques superiors i millors vides per a tots els governats.

En què es concreta

Enciclopèdia web que compta amb la col·laboració de la ciutadania a través de propostes virtuals que cataloga polítiques públiques especificant el tipus de política; els objectius que aquestes poden complir; l’associació amb els governs específics que l'han adoptat així com els seus stakeholders, és a dir, els grups d’interès (partidaris i opositors) de cada una.

Component emprenedor

Iniciat de manera voluntària per un grup de tres persones amb inquietuds respecte el disseny de les polítiques públiques que van detectar el potencial d’aglutinar el coneixement respecte aquestes pel que van decidir dur a terme el projecte i augmentar així la seva probable viabilitat i efectivitat política.

Caràcter innovador

Mitjançant l’ús de la tecnologia Policy Atlas aconsegueix agregar la informació disponible públicament per tal que els responsables de l’elaboració de polítiques públiques puguin prendre decisions estratègiques i informades.

Valor afegit

Es tracta d’un projecte que compta amb la participació de la ciutadania. El fet que sigui col·laboratiu fomenta que la societat s’involucri en els assumptes públics i prengui consciència de les actuacions que realitzen les institucions públiques fet que redunda en la seva legitimació.

Projectes de futur i replicabilitat

És un projecte que es pot fer fàcilment extensiu a altres realitats i que es podria fer més específic constituint un nou atles per cada un dels àmbits d’actuació de les institucions públiques.