Les infografies que aqui es presenten en el marc de l'assignatura Gestió Pública de tercer curs del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració tenen per objectiu reflectir la formació, les competències o les habilitats personals i professionals amb les es considera que un directiu públic hauria de comptar. És a dir, el perfil ideal d’un directiu públic.