Des del seu inici, Smart Government UPF va ser creat amb la voluntat de ser un espai dirigit a totes les persones interessades en l'àmbit de la gestió pública on cercar eines i recursos per al desenvolupament de la seva vida acadèmica i professional. També per fer créixer una comunitat de professionals, professors, alumnes i alumni implicats en aquest àmbit de coneixement.

Perseguint aquest mateix objectiu aquest espai agrupa els recursos generats pels alumnes que cursen les assignatures vinculades a l’àmbit de la gestió pública de la Universitat Pompeu Fabra: Introducció a l'Administració Pública, Gestió PúblicaGestió Pública i Innovació; Govern i Polítiques Públiques i Eines d'investigació per la millora en gestió i administració pública

Són activitats sobre matèries i conceptes treballats en aquestes assignatures que, per la seva actualitat o importància, resulten d’interès per a tota la comunitat.

En el marc de la transformació del projecte en #Smart Government UPF entre tots,  una nova filosofia que té per missió cocrear els continguts de la plataforma, les activitats realitzades a l'aula es troben obertes a les propostes dels propis estudiants i es validen pel Consell Assessor del projecte per tal d'assegurar que els recursos generats puguin resultar de major utilitat.

Així que ja ho sabeu, fem de Smart Government UPF una plataforma per a tots, entre tots!