L'equip humà que desenvolupa aquest projecte d’innovació docent està conformat per la Victòria Alsina, la Mar Jiménez i la Carlota Oliver, tres politòlogues que han decidit centrar la seva activitat en l’àmbit de la gestió pública i que, tot i trobar-se en diferents estadis de la seva carrera professional, comparteixen la passió per aquest àmbit de coneixement.

El setembre de l'any 2015 la Victòria, professora de la casa i impulsora inicial del projecte, va decidir promoure aquesta plataforma per tal d’oferir als alumnes un nou espai d’interacció amb el professorat i amb professionals d’aquest món, tot oferint recursos informatius i formatius complementaris als oferts a classe i assessorament sobre possibles sortides professionals.

Així doncs, aquest projecte, que compta amb el suport del Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials i del Grup de Recerca en Govern, Gestió Pública i Polítiques Públiques de la mateixa universitat, i que ha guanyat tres ajuts d’innovació docent del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent de la universitat, pretén construir una comunitat que uneixi les persones que conformen el present i futur de la gestió pública, entenent que això és la peça clau de l'èxit per a tots nosaltres.

T’animes a participar-hi?

 

Victòria Alsina Burgués, Directora acadèmica


Victòria Alsina Burgués és la impulsora inicial del projecte i directora acadèmica del mateix. En la New York University, és Research Professor a la Tandon School of Engineering i Senior Fellow al The Governance Lab. A la Harvard Kennedy School, és Democracy Fellow a l'Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Associate al Belfer Center for Science and International Affairs i Fellow al Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. Doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Direcció Pública per ESADE Business School, Màster en Gestió Pública (UAB-UB-UPF) i Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, centra la seva activitat investigadora i docent en la recerca de solucions innovadores per resoldre alguns dels problemes que es produeixen en la crítica intersecció entre el sector públic i el sector privat i que representen un dels principals reptes del sector públic contemporani. Així mateix, també explora com la governança col·laborativa pot ajudar a regenerar el sector públic enfortint la capacitat de les institucions per treballar amb la ciutadania i resoldre problemes públics de manera més legítima, efectiva i eficient. Fora de l'àmbit acadèmic, ha tingut càrrecs tècnics i executius a la Generalitat de Catalunya i l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i té una àmplia experiència com a consultora. La seva vinculació com a professora associada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra va començar el curs 2009-2010, impartint sempre assignatures vinculades a l'àmbit de la gestió pública.
 

Pots veure la seva entrevista aquí
 

Carlota Oliver Bonilla, Coordinadora de programa

La Carlota Oliver Bonilla és graduada en Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra especialitzant-se en Gestió Pública i Polítiques Públiques a partir de l’itinerari d’assignatures optatives que aquest ofereix. En aquest sentit, actualment està cursant el Màster interuniversitari en Gestió Pública (UAB-UB-UPF) per aprofundir en aquest àmbit de coneixement. Considerant clau complementar la seva formació amb la pràctica ha anat teixint un conjunt d’experiències professionals en l’àmbit de la gestió pública que li han permès conèixer de primera mà com funcionen les institucions públiques. Entre aquestes, l’Arxiu de la pròpia universitat a través de la gestió documental; l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya treballant en la gestió de tràmits administratius vinculats a la creació de recursos en matèria de gènere així com el Consolat General d'Espanya a l’Havana a partir d’un estudi de possibles millores organitzatives a introduir vinculades a un replantejament dels procediments administratius de gestió consular. Actualment gaudeix d’una beca de col·laboració en gestió del coneixement a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i coordina el projecte Smart Government UPF.