Comunitat d’innovació pública que a través de la creació d’una xarxa social reuneix als professionals del sector públic.

Persona responsable del projecte

El director general és Francisco Rojas Martín, consultor i formador sobre Govern Obert especialista en xarxes socials digitals, participació ciutadana i innovació pública.  

Data inici

2013

País

Espanya

Principals reptes

En l’actualitat, la manca de canals de comunicació i espais de trobada entre els empleats públics del conjunt d’administracions públiques dificulta la col·laboració interadministrativa reduint les possibilitats de  compartir bones pràctiques, recursos informatius i formatius i construir projectes conjunts. Davant d’això, Novagob ha identificat la necessitat de connectar als empleats públics que les conformen per tal de generar coneixement col·lectiu que permeti afrontar els complexos reptes als que les administracions públiques han de donar resposta.

Solució plantejada

Novagob crea un espai virtual de trobada entre professionals vinculats directa o indirectament a l’Administració pública que funciona com una xarxa social tot permetent que els membres adscrits a la mateixa participin en l’obertura de grups, debats, blogs, events així com el desenvolupament de wikis dins de l’àmbit de coneixement d’allò públic. L’objectiu perseguit, més enllà de superar els reptes anteriors, és fomentar la innovació en el sector públic.

En què es concreta

Xarxa social iberoamericana conformada en tres espais diferenciats: 

  • Xarxa Social Iberoamericana de l’Administració Pública: La Xarxa Social és el germen del projecte. Té com a objectiu millorar l’Administració des de l’Administració a través de xarxes de contacte i la col·laboració orientades al coneixement i la innovació. Aquesta, s’ha convertit en el major node de trobada, intercanvi i col·laboració d’empleats públics de l'àmbit iberoamericà.
  • Congrés anual Iberoamericà de la Innovació Pública: Permet reunir als professionals de la innovació pública en un fòrum que inclou tallers, diàlegs, debats i reconeixement sobre les majors tendències per a la modernització de l'administració pública.
  • Laboratori de Govern per a la innovació Pública a Iberoamèrica: Crea un espai de trobada entre especialistes de l'àmbit acadèmic, professionals del sector públic i del sector privat per treballar junts en l'elaboració de prototips innovadors que generin valor públic transferint així el coneixement a l’administració pública des de diferents espais.

Component emprenedor

El projecte neix fruit de la inquietud d’un equip de professionals vinculats a l’Administració Pública, a la Universitat i a les xarxes socials que detecten el potencial del networking virtual entre professionals vinculats a l’Administració a escala Iberoamericana per tal d’accelerar el procés de modernització de les institucions públiques que requereix el context actual.

Caràcter innovador

Promou la innovació en el sector públic mitjançant el treball col·laboratiu de les persones que hi treballen. Concretament, per a cada un dels tres espais:

  • Xarxa Social Iberoamericana de l’Administració Pública: Permet unir el talent per innovar i modernitzar l'administració a través d'una plataforma 2.0.
  • Congrés anual Iberoamericà de la Innovació Pública: Possibilita el debat entorn les majors tendències per a la modernització de l'administració pública.
  • Laboratori de Govern per a la innovació Pública a Iberoamèrica: Permet crear un espai on la ciència, la creativitat i el talent s'uneixen per desenvolupar innovació pública.

Valor afegit

Permet connectar als professionals públics i formar així una xarxa de coneixement.

Projectes de futur i replicabilitat

Actualment es treballa en la creació de l’Escola Iberoamericana de Govern per a la innovació pública. Novagob és un projecte enfocat a l’Amèrica Llatina però s’ha fet extensiu a altres regions del món fruit de la necessitat compartida de modernitzar l’administració pública actual i abordar els reptes que això comporta.