A més a més et proposem:

Intel·ligència artificial i Administració pública: Robots i humans compartint el servei públic

 

Inteligencia artificial y Administración pública
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2019

Aquest llibre no versa sobre la tecnologia, sinó sobre com aquesta pot transformar l'Administració pública, per la qual cosa es tracta de determinar quins problemes i oportunitats sorgiran de la implantació d'aquestes innovacions en el sector públic com una gran oportunitat per a implantar un nou model conceptual que ajudi a eradicar el clientelisme i la corrupció, a millorar la seguretat jurídica i el tracte equitatiu, a promoure una major transparència i intel·ligència institucional i, finalment, a prestar més i millors serveis públics.

 

The Wealth Effect: how the great expectations of the middle class have changed the politics of banking crises​ 

 

The Wealth Effect

Any: 2019

 

Aquest llibre analitza l'evidència històrica i contemporània de la política en moments de grans crisis bancàries, on els autors demostren que la creixent riquesa de la classe mitjana ha generat "grans expectatives" per a les eleccions de governs els que es fan responsables de la protecció de les seves riqueses.  

 


Seeking Legitimacy
 


  

https://www.cambridge.org/core/books/wealth-effect/373A70D5D070528F2E38EE12CC42CCF5Seeking Legitimacy: Why Arab Autocracies Adopt Women's Rights


Any: 2019

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2019

 

El llibre explica per què els líders autocràtics al Marroc, Tunísia i Algèria van adoptar reformes legals més àmplies dels drets de les dones que els seus contraparts de l'Orient Mitjà. Aquest estudi també analitza com els drets de les dones s'utilitzen tant de manera instrumental com simbòlica per promoure els objectius polítics dels règims autoritaris com influència

 

Twitter as Data​

Twitter as Data

Any: 2019

Aquest llibre proposa fer ús acadèmic de les dades d'aquesta xarxa. No obstant això, l'adquisició, neteja i anàlisi d'aquestes dades requereix noves eines i processos. Aquest element presenta aquests mètodes als científics socials i proporciona scripts i exemples per a descarregar, processar i analitzar dades de Twitter.

 

Experiments in Public Management Research Challenges and Contributions

 

Experiments in Public Management Research

Any: 2019

Aquest llibre exposa els avantatges dels experiments en gestió pública i mostra la seva contribució en ràpid desenvolupament a la investigació i la pràctica. El llibre ofereix una visió general de la relació entre els experiments i la teoria de la gestió pública, i els beneficis per examinar els efectes causals. 

 

The Rise of the Civilizational State ​

 

 

Any: 2019

En els últims anys, la cultura s'ha convertit en la moneda principal de la política i en aquest llibre s'analitza en profunditat dos països que ara reclamen aquest títol: la Xina de Xi Jinping i la Rússia de Vladímir Putin. També parla sobre l'estat islàmic, un estat de civilització virtual i aspiracional que és poc probable que desaparegui tot i els recents contratemps soferts per Isis.

 

Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism

 

Cultural Backlash

Any: 2019

Basant-se en noves evidències, aquest llibre explica les raons per les quals alguns partits i candidats han tingut més èxit que altres, o sobre les possibles causes i efectes de l'erosió de la democràcia liberal. També és un full de ruta per comprendre les noves falles polítiques i socials que probablement marcaran els patrons de representació política en els propers anys.

 

Ideas of Power: The Politics of American Party Ideology Development

 

Ideas of Power
Any: 2019


Aquest llibre en lloc de veure construccions ideològiques com el liberalisme i el conservadorisme com a conceptes estàtics amb contingut fix i durador, l'autor explica com els significats mateixos del liberalisme i el conservadorisme canvien sovint juntament amb les ideologies dels dos partits principals en la política nord-americà.

 

Maquiavel. La llibertat ciutadana en temps de crisi​

 

Maquiavelo. La libertad ciudadana en tiempos de crisis

Any: 2018

En aquest llibre, l'autor parteix d'un fet històric, un suggeriment i una intuïció en relació amb el pensament polític de Maquiavel; on si aconseguim desentranyar la resposta de Maquiavel a la pregunta que ell es planteja sobre quines són les possibilitats d'una ciutadania lliure en societats travessades pel conflicte, la corrupció i la desigualtat social i política, podrem trobar algunes llums per superar la crisi que avui viuen les democràcies.

 

Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019 : Financial Inclusion

 

Thumbnail
Any: 2019

 

Aquest llibre parla sobre experiències d'inclusió financera a la regió d'Europa i Àsia Central, on en alguns països han vist un creixement significatiu; però hi ha encara barreres en l'accés com "la confiança" en els bancs i "bretxes de gènere" a la propietat dels comptes. Donada l'heterogeneïtat d'experiències, hi ha grans oportunitats perquè els països de la regió aprenguin uns dels altres.

 


Wait No More: Citizens, Red Tape, and Digital Government

 

Any: 2018

 

Aquest llibre ofereix un full ruta perquè les institucions públiques se centrin en atendre les necessitats ciutadanes, tenint com a cas d'estudis a regions a Amèrica Llatina i el Carib.


Rwandan Women Rising ​

 

Rwandan Women Rising

 

Any: 2017

Aquest llibre parla sobre la recuperació de la nació de Rwanda i el paper clau de les dones que avui en dia, són el 64% dels escons al Parlament. En Rwandan Women Rising, es comparteix històries d'unes setanta dones, tant activistes anunciades com herois desconeguts, que van superar la brutalitat insondable, la pèrdua irrecuperable i els desafiaments interminables per reconstruir la societat rwandesa.

 

La innovació en la gestió publica

 

La innovación en la gestión pública
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2017

Aquesta llibre identifica i analitza els nous models a l'Administració pública sorgits arran de la crisi. A partir d'una doble aproximació, que revisa tant els conceptes teòrics com les maneres de la seva aplicació a nivell estatal i municipal, aquesta anàlisi se centra especialment en els casos de Barcelona, ​​Bielefeld (Alemanya) i Belém (Brasil) i que, malgrat les seves diferències, manifesten similituds en els seus processos de transformació i en els seus dissenys i pràctiques institucionals.

 

A New City O/S: The Power of Open, Collaborative, and Distributed Governance​

 

A New City O/S: The Power of Open, Collaborative, and Distributed Governance (Brookings / Ash Center Series, "Innovative Governance in the 21st Century") de [Goldsmith, Stephen, Kleiman, Neil]
 

Any: 2017

Els autors d'aquest llibre proposen un nou sistema operatiu (O / S) per a les ciutats fent ús del seu enfocament de "governança distribuïda"; en on ofereixen un model que permet als funcionaris públics mobilitzar nous recursos, treure a la llum idees de fonts no convencionals i armar els empleats amb la informació que necessiten per convertir-se en solucionadors de problemes preventius i crear una transformació sistèmica. 

 

Dealing with Dysfunction: Innovative Problem Solving in the Public Sector ​


 

Book Cover

 

Any: 2016

Aquest llibre ofereix ofereix marcs conceptuals, idees teòriques i lliçons pràctiques que podem utilitzar per intervenir en la disfunció burocràtica sistèmica que acusa el sector públic utilitzant catorze casos clínics de disfunció burocràtica. L'autor demostra com un procés adequat per identificar, definir, diagnosticar i posar remei al problema. A més estableix un curs per a la resolució rigorosa de problemes públics per a crear governs que puguin ser més efectius, eficients, equitatius i que responguin a les inquietuds socials.

 

Governments that Serve: Innovations that Improve Service Delivery to Citizens

Any: 2016

Aquesta publicació presenta lliçons apreses a partir de casos estudiats en on s'analitzen dimensions com les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la coordinació governamental, els marcs regulatoris, i els models gerencials. En base a aquests estudis, s'identifiquen tres importants vectors de la innovació en serveis: integració, simplificació i gerenciamiento.