Fundació que busca promoure la transparència i la participació ciutadana a través de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

Persona responsable del projecte

Felipe Heusser és un dels seus cofundadors i director de la Junta, activista social que porta a terme investigacions en temes de govern obert i tecnologies cíviques com a membre del  Berkman Center for Internet and Society at Harvard University. També ha cofundat la  xarxa llatinoamericana Civic-Hacking  i és membre de la junta d'assessors de Code for America, organització formada per professionals de la tecnologia i el disseny que treballa amb els ciutadans i governs per resoldre problemes comunitaris a través de la creació d’aplicacions de codi obert. 

Data inici

2009

País

Xile

Principals reptes

La creixent corrupció dels governs de llatinoamèrica ha configurat democràcies caracteritzades per una manca de transparència, participació ciutadana i rendiment de comptes. Això ha generat una forta desafecció de la ciutadania vers les institucions públiques on el ciutadà veu que informació que hauria de ser pública es concentra en un grup reduït de persones mentre que la ciutadania no disposa de mecanismes de participació més enllà de la participació electoral, un cop cada quatre anys, perdent la comunicació amb els seus representants després d’aquestes. Davant d’aquesta problemàtica, es detecta necessitat de generar una societat més participativa i reduir l’asimetria d’informació que separa al ciutadà de la política per tal d’enfortir la democràcia. 

Solució plantejada

Ciudadano Inteligente és un projecte que, fent-se valer de la tecnologia, elabora instruments de participació ciutadana que promouen la transparència de les institucions públiques i el consegüent rendiment de comptes. Per dur-ho a terme, desenvolupa tecnologia web per transparentar, fiscalitzar i fer partícips als ciutadans de les decisions que els afecten. A tal efecte,  també busca influir en les polítiques de transparència amb l’objectiu d’enfortir el dret d’accés a la informació pública. D’altra banda, per tal de connectar els diferents actors que hi intervenen com - la societat civil, voluntaris, hackers cívics, el sector públic, i qualsevol organització que busqui solucions tecnològiques per a problemes públics- desenvolupa comunitats i xarxes que permeten establir espais horitzontals de treball.

En què es concreta

En una organització social sense ànim de lucre que treballa en projectes com “Vota Inteligente”, plataforma que proporciona de informació rellevant sobre els parlamentaris i principals actors de la escena política per tal que la ciutadania pugui prendre decisions informades i exercir la responsabilitat política dels seus representants. Per tal de millorar l’accés a la informació pública també han desenvolupat la iniciativa “ Acceso inteligente”, web que centralitza les sol·licituds d’informació pública a les administracions per part de la ciutadania permetent recopilar, consultar i descarregar les consultes ja formulades a través d’aquesta. D’altre banda, “Del dicho al hecho” és una plataforma que visbilitza de manera gràfica i ràpida els resultats dels estudis de nivell d’acompliment de promeses electorals i del programa de govern del president. Així mateix “ Desarrollando América Latina” és una iniciativa  col·laborativa destinada a crear aplicacions web fent servir dades obertes per tal de solucionar problemes socials comuns de la regió, en àrees com ara salut, educació i pressupost públic. Aquestes dades tenen un impacte en les vides dels ciutadans d’Amèrica llatina en relació a la transparència dels governs de la regió, la responsabilitat de funcionaris públics, la participació de la ciutadania en els processos i la millora de la democràcia de la societat.

Component emprenedor

La idea va néixer en unes primeres converses extraacadèmiques a Londres per part d’un grup d’estudiants de postgrau xilens. Aquests, cercaven la manera de posar en pràctica les nocions apreses dels estudis que cursaven a Europa a la seva regió, Xile. Arrel d’aquestes trobades inicials es va acabar reunint i estructurant un equip divers format per enginyers, disseny gràfic, advocats per desenvolupar un projecte que pogués aportar transparència i participació ciutadana fent-se valer de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Caràcter innovador

Fa ús de les noves tecnologies per a desenvolupar aplicacions web de codi obert amb la finalitat d’enfortir les democràcies de Llatinoamèrica, fet que acaba repercutint en un major empoderament de la ciutadania. Fou la primera organització a Xile que va prendre com a objectius reduir les asimetries d’informació que separen al ciutadà de la política, el mercat i altres espais socials mitjançant la pròpia elaboració d’aplicacions web.

Valor afegit

Es tracta d’una organització amb independència política que possibilita la creació d’una xarxa de coneixement ciutadana i proporciona incentius perquè aquells qui ostenten càrrecs de representació popular es deguin als ciutadans i no a interessos particulars. 

Projectes de futur i replicabilitat

Es centra en llatinoamèrica però es pot replicar a qualsevol govern que busqui una democràcia més profunda i participativa. De fet, a Espanya s’utilitzen els instruments de participació ciutadana desenvolupats per aquest projecte.