App que permet una transparència real de l’activitat parlamentària del Congreso de los Diputados a Espanya

Persona responsable del projecte

App desenvolupada per José Manuel Montero a través del "Proyecto Colibrí", una iniciativa de hacking ètic (hackers que treballen per a un bé comú) que sorgeix a partir d’un grup de treball que participava  en les “II Jornadas de Gobierno Abierto y Open Data” organitzades per Openkratio a la Universitat Pablo de Olavide l’any 2012. El "Proyecto Colibrí" neix com una organització que té per objectiu impulsar eines tecnològiques per tal d’assolir un monitoreig parlamentari real, que asseguri la transparència de la institució i el rendiment de comptes cap a la ciutadania. Amb aquest objectiu José Manuel Montero, desenvolupador d’apps, crea Picaflor. 

Data inici

2012

País

Espanya

Principals reptes

Les institucions públiques han promogut, progressivament, polítiques de transparència orientades a facilitar el rendiment de comptes. El principal incentiu és satisfer una ciutadania cada cop més exigent que vol conèixer com es prenen les decisions, com s’administren els fons públics o sota quins criteris actuen les institucions. A tal efecte, van en augment els portals de les diferents Administracions públiques que posen a disposició de la ciutadania aquest tipus de dades. Ara bé, aquest major accés a la informació pública no sempre va acompanyat d’una adequada organització d’aquesta informació per tal de que la ciutadania trobi  la informació que està buscant i, sense necessitat de tenir coneixements tècnics de processament de dades, pugui digerir-la. Aquesta problemàtica de falta de transparència real és especialment accentuada en el cas dels Parlaments i suposa un límit important a l’hora d’assegurar el dret a la informació per part de la ciutadania i que aquesta pugui acabar coneixent, i sobretot entenent, la informació que l’administració proporciona. Resulta necessari, per tant, generar eines a través de les quals aquesta informació pugui arribar de manera fàcil i entenedora a la ciutadania, per tal que aquesta pugui exercir un control real de les institucions públiques. 

Solució plantejada

A través de la iniciativa de monitoreig parlamentari que impulsa el “Proyecto Colibrí” es va generar un ecosistema de consulta de l’activitat parlamentaria del Congreso de los Diputados espanyol tot elaborant una API (interfície de programació d’aplicacions) o meta-aplicació que recull totes les dades que es generen en els diversos portals de transparència que presenta l’administració a fi que es puguin construir apps concretes a partir d’aquestes dades.

En què es concreta

Picaflor és una de les 6 apps que es van crear en el marc d’aquest projecte. Aquesta app pretén reduir la distancia entre els diputats i els ciutadans, mitjançant l’organització de les dades relacionades amb els primers per tal que la ciutadania pugui conèixer al detall la seva activitat diària. Per tal de fer-ho, aquesta app es divideix en dos apartats:

  • un primer apartat que permet consultar les votacions que ha realitzat cada un dels diputats en les diferents sessions i votacions realitzades al llarg de cada any parlamentari.
  • un segon apartat dona accés al perfil de cadascun dels diputats poden visualitzar els vots a favor i en contra a les diferents mesures i propostes plantejades, així com accedir als seus perfils en les xarxes socials.

Component emprenedor

És un projecte iniciat de manera autònoma -tant pel que fa a gestió com a finançament- per una de les persones que conformen el “Proyecto Colibrí” (José Manuel Montero), donada la necessitat detectada en referència a simplificar la transparència i permetre així un rendiment de comptes real del Congreso de los Diputados a Espanya. Podria encabir-se dins del que s'entén com a “emprenedoria social” en tant que es una acció dirigida a abordar problemes socials i promulgar el canvi social. 

Caràcter innovador

El “Proyecto Colibrí”, iniciativa a partir de la que sorgeix aquesta app, parteix de la creació d’una base de dades a partir de la qual es poden crear plataformes que treballin en pro de la transparència. D’altra banda, centrant l’atenció en l’app Picaflor, es pot destacar com, seguint la l’objectiu que es pretenia des de "Proyecto Colibrí" va un pas més enllà en la transparència, i es val de les noves tecnologies per no mostrar simplement les dades, si no fer-ho de manera clara i entenedora per arribar a la ciutadania, garantint la transparència real i generant, a més, coneixement sobre l’activitat parlamentària. 

Valor afegit

La iniciativa a partir del qual sorgeix aquesta aplicació, en tant que suposa la construcció d’una base de dades pública relacionades amb l’activitat del Congreso de los Diputados espanyol, permet generar altres plataformes a apps que persegueixen la mateixa finalitat.

Projectes de futur i replicabilitat

Va finalitzar l’any 2015 principalment per dos factors: la manca de finançament i les poques visites que rebia l’app, que van fer que es decidís posar fi al projecte.