Organització islandesa sense ànim de lucre que, a través de plataformes i eines web, permet reunir a ciutadans per debatre i prioritzar idees innovadores per millorar les seves comunitats.

Persona responsable del projecte

El seu president i fundador és Robert Bjarnason, emprenedor que va fundar les primeres companyies de webs comercials a Islàndia i Dinamarca. La seva trajectòria compta amb més de 25 anys d’experiència en tecnologia -algorismes d’intel·ligència artificial i programari 3D- aplicada a la participació de la ciutadania en els assumptes públics que els afecten. 

Data inici

2008

País

Islàndia

Principals reptes

En un món complex com l’actual resulta d’especial rellevància que els responsables del procés de formulació de polítiques públiques disposin d’informació clau que els ajudi en la presa de decisions. Citizens.is ha detectat que en aquest procés cada vegada hi ha una major demanda de participació per part de la ciutadania que sovint es topa amb certes barreres relacionades amb la manca d’informació pública disponible.

Solució plantejada

Citizens.is és un projecte que a través de la tecnologia desenvolupa eines i mètodes de codi obert que promouen el debat democràtic en línia ajudant als ciutadans a prendre decisions més informades en funció de les seves necessitats reals capacitant-los així amb coneixements rellevants. Aquestes eines es creen de manera col·laborativa a partir de la reunió de diferents grups de ciutadans i en cooperació amb els governs. En conseqüència, es produeix un augment de la participació de la ciutadania en la governança dins de les comunitats que repercuteix en unes polítiques públiques més adequades a les demandes reals de la ciutadania.

En què es concreta

En una fundació que opera com a connector entre la ciutadania i les diferents institucions locals a través de diverses aplicacions que busquen millorar les comunitats a partir de debatre i prioritzar les idees més innovadores amb la finalitat de generar coneixement col·lectiu i millorar la formulació de polítiques públiques.  En són un exemple iniciatives com “Your Priorities”, una aplicació on els ciutadans agreguen idees a una plataforma que més tard sotmeten a votació per tal de generar debat i on, aquelles més populars, poden arribar a formar part de l’agenda pública del govern local. Així mateix, “My Neighborhood” és un pressupost participatiu que permet posar en marxa tot un procés de consulta i diàleg entre la comunitat i les autoritats sobre quines són les prioritats d’inversió d’un municipi. A través d’aquest, la ciutadania presenta idees, les vota i aquelles més votades, un cop avaluat el seu cost d’implementació per part del govern, es duen a terme. D’altra banda, “Active Citizen” és una aplicació mitjançant la que els ciutadans poden traslladar recomanacions al govern segons les seves preferències.

Component emprenedor

El projecte és iniciat pel seu actual president Robert Bjarnason de la mà de Gunnar Grimmson, cofundador del mateix. La idea sorgeix en un context de deslegitimació i pèrdua de confiança en els polítics i les institucions públiques per part de la ciutadania provocada per la crisi financera. Per aquests motius, aprofitant l’embranzida de la coneguda com Revolució Islandesa, decideixen emprendre un projecte que pugui ajudar a que la ciutadania estigui més involucrada en la política per tal de fer-los partícips de les qüestions que els afecten.

Caràcter innovador

Es valen de la tecnologia per desenvolupar eines de participació democràtica i capacitació dels ciutadans.

Valor afegit

En la mesura que Citizens.is propicia el debat democràtic entre els ciutadans permet crear una xarxa de coneixement ciutadana que, alhora, esdevé un clima idoni perquè es doni la participació ciutadana en la política traduint-se, en conseqüència, en un major control democràtic de les institucions públiques.

Projectes de futur i replicabilitat

Pot representar un exemple de model a reproduir en l’àmbit local a d’altres àrees geogràfiques on es pugui fer ús de la tecnologia per millorar la participació de la ciutadania en la governança local.