Descripció 

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat. Cada Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà sol·licitar l'atorgament d'un premi Extraordinari per cada deu tesis doctorals llegides.