Descripció

Al llarg dels estudis de doctorat, pots sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat un canvi de director/a.

 Procediment

Emplenar l'imprès "Canvi de director/a de la Tesi Doctoral" i entregar-lo a la secretaria del programa de doctorat:

 Documentació

  • Imprès "Canvi de director/a de la Tesi Doctoral"
  • Renúncia del director/a de la Tesi Doctoral
  • Acceptació del nou director/a de la Tesi Doctoral