Descripció

El règim de dedicació ordinari dels estudis de doctorat serà a temps complet, però a petició teva, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar una dedicació a temps parcial.

Cal tenir en compte que el canvi de dedicació pot tenir implicacions en alguns ajuts a l'estudi, que poden quedar anul·lats amb una dedicació a temps parcial.

 Procediment

Dins del període ordinari dels estudis de doctorat, has de presentar a la Comissió Acadèmica la sol·licitud en la forma i terminis que aquesta comissió estableixi. Consulta-ho a la secretaria del programa de doctorat.