Descripció

El Compromís doctoral (o Compromís doctoral per codirecció) és el document que la doctoranda o doctorand, universitat, tutor/a i director/a de tesi, han de signar i en el qual s'estableixen les funcions de supervisió dels doctorands. Aquest compromís es signarà al més aviat possible un cop tinguis assignat una directora o director de la tesi.

El document inclourà el procediment de resolució de conflictes i contemplarà els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial.

Molt important: en cas que hi hagi un canvi de tutor/a o de director/a de tesi, una inclusió o supressió d'un codirector/a, serà necessari signar un nou Compromís doctoral.

 Procediment

  1. La secretaria del programa de doctorat et lliurarà aquest document i s'ocuparà de recollir la resta de les signatures.
  2. Un cop signat per tothom, la secretaria et retornarà l'original signat.

 A tenir en compte

  • Si heu respost “sí” o “no ho tinc clar” a qualsevol pregunta de la taula de l’Annex 1 del document, haureu de completar la formación en línia.

  • A més, si heu respost “sí” a les preguntes 2, 4 i 8, escriviu a [email protected] per rebre atenció personalitzada i determinar com gestionar els aspectes ètics que planteja el vostre projecte.