Un cop formalitzada la matrícula se t'assignarà un tutor. Aquesta figura de tutor perdura al llarg de tots els estudis de doctorat.

En el termini màxim de tres mesos des de la primera matrícula se t'assignarà el director de tesi, que pot coincidir o no amb el tutor.