L’objectiu principal del “Translation and Language Science Research day: Pre-doctoral poster sessions” és mostrar públicament la recerca feta en el marc de les tesis doctorals dels estudiants de doctorat que s’estan duent a terme actualment al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Es tracta d’una activitat formativa en què els doctorands presenten l’estat actual de la seva recerca en format de pòster, de manera científica i atractiva a la vegada. L’activitat formativa inclou una activitat prèvia sobre preparació i presentació de pòsters a la qual els doctorands assisteixen i, posteriorment, l’elaboració individual del pòster. De tots els pòsters presentats se’n seleccionen tres, a partir dels criteris següents: claredat i qualitat de la presentació (ús d’imatges, del color i de grafies diverses), rigor científic i originalitat. El jurat està format per dos representants de la Comissió Acadèmica, la coordinadora del doctorat, els tutors de les cohorts implicades i els mateixos doctorands. La sessió presencial final combina l’exposició de tots els pòsters i la presentació oral curta dels tres pòsters escollits.

PhD Research Day 2020