FORMULARIS PER A LES GESTIONS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT (ESTUDIANTS i DIRECCIONS)

FORMULARIS ADMINISTRATIUS  PER A ESTUDIANTS i DIRECCIONS:

 

AVAL PER A LA INSCRIPCIÓ

  Aval

INICI DEL PROGRAMA

  1. Elecció direcció

 

PLA DE RECERCA (PdR)

 

 

 

 

  1. Fitxa activitat formativa
  1. PdR Continguts
  1. PdR Circuit
  1. PdR Plantilla
  1. PdR Proposta tribunal
  1. PdR Informe tribunal

INFORMES ANUALS

 

  1. Informe anual estudiant
  1. Informe anual direcció

TRÀMITS I SOL·LICITUDS

 

 

 

 

 

10. Incorporació, baixa, canvi direcció

11. Canvi a TP

12. Interrupció

13. Pròrroga: sol·licitud

14. Pròrroga: informe direcció

DIPÒSIT I DEFENSA (DiD)

 

 

 

 

15. DiD Circuit

16. DiD Informe direcció

17. DiD Proposta tribunal

18. DiD Menció internacional
      DiD Estada internacional

19. DiD Declaració d’autoria

20. DiD Formulari dipòsit tesi

 

MANUAL TCSO