recursos

 • Secretaria del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ([email protected])
 • Carmen Pérez  ([email protected]). Coordinadora del programa de doctorat
 • Mercè Lorente ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2020-2021
 • Marcel Ortín ([email protected]). Tutor dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2019-2020
 • Gemma Barberà ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2018-2019
 • Elisenda Bernal ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2017-2018
 • Marcel Ortín ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2016-2017
 • Sergi Torner ([email protected]). Tutor dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2015-2016 i 2012-2013
 • Elisenda Bernal ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2014-2015
 • Cristina Gelpí ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2013-2014
 • Escola de Doctorat