recursos

  • Secretaria del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ([email protected])
  • Carmen Pérez  ([email protected]). Coordinadora del programa de doctorat
  • Marcel Ortín ([email protected]). Tutor dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2019-2020
  • Gemma Barberà ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2018-2019
  • Elisenda Bernal ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2017-2018
  • Marcel Ortín ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2016-2017
  • Sergi Torner ([email protected]). Tutor dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2015-2016 i 2012-2013
  • Elisenda Bernal ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2014-2015
  • Cristina Gelpí ([email protected]). Tutora dels estudiants que van iniciar el doctorat durant el curs 2013-2014
  • Escola de Doctorat