2022-2023

Assistència obligatòria al 80 % de les sessions.

Horaris dels seminaris (1r i 2n trimestre)