BaPIS Virtual

A causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 a nivell mundial el BaPIS s'impartirà en línia.

Aquest nou escenari exigeix ​​una tasca d'adaptació de les assignatures per garantir la qualitat i el dinamisme amb que van ser concebudes. Aquesta adaptació s'està duent a terme amb professionalitat, il·lusió i entusiasme per part de tot l'equip docent del BaPIS.

Quins són els avantatges d'aquest nou format?

Flexible per a la realització de les activitats en termes de dies / horaris.

• Combinació per poder seguir les classes de manera síncrònica i asíncrònia.

Autoregulació pel que fa a la dedicació (permetrà que desenvolupis aquesta competència transversal, cada dia més rellevant i valorada).

Accés obert i pemanent a materials i recursos didàctics perquè puguis revisar-los totes les vegades que vulguis, aprofundir-hi i discutir amb els companys i / o professors.

• Docència en grups reduïts i seguiment individualitzat gràcies a les tecnologies que ens connecten a tots.

I d'altres que t'animem a que descobreixis de la mà del BaPIS!

Finalment volem deixar constància de l'especial esforç per facilitar escenaris d'interacció i intercanvi acadèmic, cultural i humà entre els estudiants UPF i internacionals.

 

Calendari Calendari

Benvinguda i sessions informatives: s'anunciarà

Test de nivell de castellà (només per a estudiants internacionals): Abans del 18 de gener, en data que s'anunciarà

Calendari de classes: De l'18 de gener al 25 de març (ambdós inclosos)

Període d'exàmens: 24 i 25 de març

Vacances i dies no lectius:  N/A

Horaris (2on trimestre)

Cursos Cursos