Cursos no integrats en els plans d'estudi dels graus

Aquests cursos estan gestionats per les facultats i tenen un cost de matrícula de 80 euros. Estan dirigits a la comunitat universitària UPF i a tota persona interessada de fora de la universitat.

 

Afrofeminismos (Facultat d'Humanitats)

Este curso analiza las diferentes corrientes Afrofeministas en una temporalidad que abarca desde la Trata Negrera hasta las migraciones contemporáneas. Combinando la teoría crítica de la raza con la teoría crítica del género se realizará un análisis comparado con otros movimientos feministas a través de su contexto histórico, sus líderes y en especial su representación en la literatura y el cine.

Aquest curs s'imparteix durant el primer trimestre i té un reconeixement d'1 ECTS.

 

Economia feminista (Facultat de Ciències Polítiques i Socials)

El curs introdueix l’alumnat en l’economia feminista. Des de la perspectiva feminista s’analitza el diferent posicionament de dones i homes en l’economia i les vinculacions entre el capitalisme i el patriarcat, i es critica que l’economia tradicional hagi confinat el seu estudi als límits del mercat. El curs discuteix l’androcentrisme de les principals escoles econòmiques, analitza els temps i els treballs, centrant-se especialment en el treball de cures, i es proporciona una visió crítica de les polítiques econòmiques en el marc de la globalització neoliberal des d’una perspectiva feminista. 

Aquest curs s'imparteix durant el segon trimestre i té un reconeixement d'1 ECTS.

 

Estudis LGBTIQ (Facultat de Traducció i CIències del Llenguatge)

El curs introdueix l’alumnat als estudis lèsbics, gais, bisexuals, trans, intersex i queer, recollint la història i desenvolupament d’aquest camp des de la seva creació. El curs inclou un recorregut històric d’aquestes identitats no-hegemòniques des de la seva criminalització i patologització fins a la lluita per la igualtat i equiparació de drets actual, vinculant necessàriament la vessant acadèmica amb  l’activisme

Aquest curs s'imparteix durant el tercer trimestre i té un reconeixement d'1 ECTS.

 

 

Aules obertes

Les aules obertes s'adrecen a estudiants dels centres integrats de la UPF i són gratuïtes. 

 

El tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació

Aquesta sessió discuteix la responsabilitat social que tenen els mitjans de comunicació en el tractament informatiu dels casos de violència masclista. També proporciona diferents eines a l’alumnat per tal que en la seva pràctica professional no reprodueixi estereotips ni revictimitzi a les dones que han patit aquesta violència. En la programació de l’activitat hi participen l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Aquesta sessió s’imparteix en el primer trimestre dins una assignatura del Grau en Periodisme (Teories de la Comunicació), en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat. Té un reconeixement de 0,25 ECTS (Programa d'Activitats de Compromís Social), excepte per estudiants de Periodisme.

 

La perspectiva de gènere en les polítiques municipals

En aquesta sessió es presenta de manera pràctica com s’incorpora la transversalitat de gènere en la planificació de les polítiques públiques d’àmbit municipal, tot prestant atenció a l’aplicació del principi d’igualtat efectiva de dones i homes en les diferents fases de les polítiques i per part dels diferents actors implicats. En la programació de l’activitat hi participa la Diputació de Barcelona.

Aquesta sessió s’imparteix en el tercer trimestre dins una assignatura del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (Polítiques Públiques I), en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat. Té un reconeixement de 0,25 ECTS (Programa d'Activitats de Compromís Social), excepte per estudiants de Ciències Polítiques i de l'Administració.

 

Aula de participació

Les sessions de l'Aula de participació s'adrecen a estudiants dels centres integrats de la UPF i són gratuïtes. 

 

Com fer efectiva la igualtat de gènere i la no discriminació en l'associacionisme estudiantil

Les sessions d'aquesta aula de participació tenen com a objectiu treballar la incorporació dels criteris d’igualtat de gènere i no discriminació en la vida associativa estudiantil i la gestió dels mecanismes de resposta a les agressions per raó de sexe, orientació sexual, identitat i expressió de gènere (implementació dels protocols, acompanyament a les persones que hagin patit violència, etc.). 

Aquest curs s'imparteix durant el segon trimestre i té un reconeixement d'1 ECTS (crèdits RAC). Està co-organitzat pel SACU i per la Unitat d'Igualtat.