Una vegada superades totes les activitats formatives que formen part del mínor i assegurant-te que es compleixen els requisits, pots sol·licitar un document certificador del mínor.

El document certificador és el diploma i el certificat i hi constaran les assignatures i activitats cursades que en formen part. 

Emplena aquest formulari per sol·licitar-ne la certificació.

Caldrà que facis el pagament de les taxes per al diploma i el certificat, que és de 54,54€. Pots realitzar el pagament a qualsevol Punt d'Informació a l'Estudiant o bé fent un ingrés al número de compte del Banc Santander  IBAN ES74 0049 1806 9924 1205 3335 i fer-lo arribar a [email protected].