Estudiant de Grau i Màster

El preu dependrà de les activitats que matricules.

Si són assignatures de titulacions oficials i les tens  també dins del teu expedient, el preu del crèdit correspon al dels teus estudis oficials. 

Si matricules les assignatures només a l'expedient de mínor, el preu del crèdit correspon al de la titulació a la qual pertanyi l'assignatura.

El preu de les assignatures de l'expedient de mínor varia en funció del coeficient dels estudis al qual pertany l'assignatura. Pots consultar el coeficient que correspon a cada estudi en el decret de preus.

Alumni

Les assignatures de títulacions oficials, pels Alumni tenen un recàrrec del 40% sobre el preu. 

No s'aplicarà aquest recàrrec als que ja haguessiu iniciat el Mínor, durant l'any següent a graduar-vos, per permetre que el pugueu finalitzar a preu d'estudiant UPF. Passat aquest període sí que els serà d'aplicació el recàrrec.(aprovat pel Consell Social el 10 de juliol del 2019)

Beques

Només pots gaudir de beca per a titulacions oficials. Gaudiràs dels beneficis de la beca en tot allò que tinguis dins del teu expedient de la titulació oficial, sempre que es compleixin els requisits de la beca.

Bonificacions

Només es preveuen quan el mínor es matricula dins de l'expedient acadèmic com a formació transversal. 

Els descomptes en la matrícula per a estudiants membres de família nombrosa, o estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o estudiants víctimes de violència de gènere (i fills dependents) o estudiants víctimes d’actes terroristes (i cònjuge, i fills dependents) no s'apliquen en cap cas en els preus dels mínors matriculats com a expedient extern. 

És a dir, a l'expedient extern del mínor no s'aplica cap dret a bonificació. 

Anul·lacions

No es pot anul·lar una activitat formativa. Es pot renunciar a una activitat formativa matriculada, però no es retornaran els diners de la matrícula. Si el que vols és fer un canvi d'assignatures dins del mateix expedient acadèmic, pots comprovar a la secretaria acadèmica del Campus Global com ho has de fer.