Programa d'Activitats de Compromís Social

El Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS) és el conjunt d'activitats de caire social que es poden fer al llarg del curs i que, en el cas dels estudiants, permet el reconeixement de crèdits en funció de la durada i les característiques de les activitats realitzades.