El màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és un màster interuniversitari que es nodreix de set departaments universitaris diferents; d'aquí la integració d'assignatures de diversos màsters.

 

A) Assignatures pròpies del màster en Estudis del Discurs:

 1. 31829 Teories de l'Enunciació i Gèneres Orals 
 2. 31657 Lingüística Textual 
 3. 31662 Discurs i Cognició Social
 4. 31668 Treball de Fi de Màster
   

B) Assignatures del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada

 1. 32288 Corpus i eines informàtiques
 2. 32284 Procedimientos i Habilitats a l'aula
 3. 32459 Processos d'Aprenentatge de Llengües (biennal)
 4. 32286 Argumentació en l'Anàlisi Lingüística
 5. 32460 Terminologia, Neologia i Societat
 6. 32285 Semàntica i Pragmàtica
 7. 31378 Cognició i Adquisició de Llengües

Les assignatures del Departament de Comunicació són d'aquests dos màsters:

C) Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat:

 1. 31779 Comunicació i Interculturalitat
 2. 32301 Poder i Diversidad de Gènere en els Mitjans de Comunicació
 3. 32302 Estudis Crítics sobre Animals i Mitjans de Comunicació
   

D) Màster universitari en Recerca en Comunicació Social

 1. 32691 Disseny, Planificació i Metodologia de la Recerca
 2. 32689 Discurs i Comunicació
 3. 32688 Mitjans digitals, democràcia i Societat
 4. 32690 Xarxes, Mitjans i Nous Desafiaments Teòrics


Les assignatures de la Universitat Autònoma de Barcelona pertanyen també a diferents màsters. 

 

E) Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura:

 1. 32299 Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació
 2. 32456 Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural
 3. 32303 Gènere, Comunicación i Canvi Social
   

F) Màster en Recerca en Educació:

 1. 32458 L'educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca
 2. 32457 Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura
 3. 32304 Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca
   
 1. 32693 Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al discurs