La funció dels neologismes: revisió de la dicotomia neologisme denominatiu i neologisme estilístic

  • Autors de la tesi
  • Llopart-Saumell, Elisabet;
  • Data de lectura
  • 04/11/2016
  • Director de la tesi
  • FREIXA AYMERICH, JUDIT;
  • Universitat de lectura
  • Universitat Pompeu Fabra