Vés enrere Banc de Coneixement sobre Genoma Humà

Banc de Coneixement sobre Genoma Humà

Banc de Coneixement sobre Genoma Humà
Aplicació desenvolupada en el marc dels projectes anteriors.

El banc de coneixement està concebut com una estructura modular formada pels següents elements: a) Corpus textual: constituït per textos especialitzats sobre genoma humà, multilingües, marcats segons l'estàndard SGML, preprocessats, lematitzats, etiquetats morfosintàcticament i desambiguats. b) Base de dades documental i factogràfica: formada, d'una banda, per dades bibliogràfiques que formen part del corpus textual, de les obres de referència de la base de dades terminològica i altres obres seleccionades per especialistes de l'àmbit; d'altra banda, per dades de persones, institucions, empreses, productes, mètodes, relacionats amb la temàtica. c) Base de dades terminològica. d) Ontologia: s'utilitza el gestor Ontoterm©; incorporació de conceptes a partir del corpus textual i de la base de dades terminològica.