Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada

Des de l'any 1994 i fins al curs 2006-07, l'IULA va oferir un programa de Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada (inicialment denominat Doctorat en Lingüística Aplicada: Lèxic i discurs). La direcció del programa va estar al càrrec de M. Teresa Cabré (biennis 1994-96, 1996-98, 1998-2000, 2000-02, 2001-03), M. Teresa Turell (biennis 002-04 i 2003-05) i Mercè Lorente (biennis 2004-06 i 2005-07).
 
El programa va gaudir de mencions i ajuts a la qualitat en cada anualitat (Ministeri d’Educació i Ciència, Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat (ANECA), ajut ADQUA (Programa d'ajuts a programes de doctorat de les universitats catalanes en àrees de ciències socials i humanitats, DURSI), ajut IQUC (Internacionalització de programes de doctorat i de mestratge, DURSI).
 
Assignació de crèdits, estructura docent i descripció dels cursos:

Màsters i diplomes de postgrau

  • Màster en Lingüística Aplicada i Diploma d'Estudis Avançats en Lingüística Aplicada, Programa de Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada.

  • Màster Universitari de Lingüística Forense
    Organització: Laboratori de Lingüística Forense (ForensicLab) i l'Institut d'Educació Contínua (IDEC - UPF), posteriorment Barcelona School of Management (BSM).
    Descripció: Curs de postgrau de Fonètica Forense, Curs de postgrau de Detecció de Plagi, Curs de postgrau de Determinació/Atribució d'Autoria.

Escoles d'estiu

L'IULA va organitzar les escoles d'estiu següents: