Descobreix els Ajuts PARLA3 per a cursos d’alemany, anglès, francès i italià!

La Generalitat, des de fa uns quants anys, ofereix els ajuts de l’AGAUR - PARLA3 destinats a la formació dels estudiants de grau en idiomes des del nivell A2 fins al nivell B2.2 inclòs. Si es té concedida una beca Equitat o una beca de caràcter general per a estudis postobligatoris durant el curs acadèmic 2022-2023, es pot fer un curs d’alemany, anglès, francès o italià a Idiomes UPF durant el curs 2023-2024 de manera gratuïta gràcies als ajuts PARLA3 per a becaris.

Més informació i sol·licituds dels Ajuts

 

En què consisteix l’Ajut PARLA3 per a becaris?

Els estudiants que durant el curs acadèmic passat (2022-2023) van gaudir d’una beca Equitat o una beca de la convocatòria general del Ministeri o qualsevol beca de caràcter general per a estudis postobligatoris (que inclou estudis universitaris o no universitaris com ara el batxillerat) podran demanar aquesta modalitat d’ajut per als cursos d’idiomes del curs acadèmic 2023-2024.

L’import de l’ajut serà d’un màxim de 600 € per nivell o subnivell matriculat (l’import d’aquest ajut s’establirà segons l’import dels cursos i no podrà superar, en cap cas, l’import total dels cursos o mòduls realitzats), si bé es pot demanar aquest ajut més d’una vegada en un curs acadèmic si es fa més d’un curs de nivells successius. Així doncs, si decideixes fer més d’un curs d’un mateix idioma durant el mateix curs acadèmic (de l’A2 MECR fins al B2.2 MECR inclòs), podràs demanar un ajut per cada curs. Per exemple, si fas dos intensius d’anglès, un d’octubre a febrer i un altre d’un nivell successiu de febrer a juny, o si optes per fer un curs intensiu i un curs intensiu d’estiu de nivell successiu.

Aquest any, com a novetat, els estudiants amb beca no hauran d’avançar els diners del curs d’idioma, sinó que podran fer la matrícula en el curs que vulguin fer sense pagar res (si l’import és igual o inferior a 600 €, com ara en els cursos intensius d’anglès o el de preparació de FCE ). Ara bé, el becari amb el justificant de matrícula del curs d’idiomes haurà de demanar la beca Parla3 per a becaris en els terminis establerts a la convocatòria i sempre abans de l’inici del curs d’idioma al qual s’ha matriculat.

 • Primer termini: del 15 de juliol al 16 d’octubre de 2023 a les 14 h. Per als cursos d’idiomes que comencen al mes d’octubre (intensius d’anglès, francès, alemany i italià).
 • Segon termini: de l’1 de febrer al 15 de març de 2024 a les 14 h. Per als cursos d’idiomes que comencen al mes de febrer (intensius d’anglès, francès, alemany i italià).
 • Tercer termini: del 3 al 28 de juny de 2024 a les 14 h. Per als cursos d’idiomes que comencen al mes de juliol (intensius d’anglès).

Resolucions

 • Els estudiants de la primera resolució rebran els diners de l’Ajut a la segona quinzena de novembre i tindran un termini de 7 dies per pagar el curs d’idiomes a IDIOMES UPF.
 • Els estudiants de la segona resolució rebran els diners de l’Ajut a la segona quinzena d'abril i tindran un termini de 7 dies per pagar el curs d’idiomes a IDIOMES UPF.
 • Els estudiants de la tercera resolució rebran els diners de l’Ajut a la segona quinzena de juliol i tindran un termini de 7 dies per pagar el curs d’idiomes a IDIOMES UPF.

Així doncs, els estudiants de grau de qualsevol universitat catalana que compleixin els requisits de la convocatòria poden beneficiar-se d’aquests ajuts si es matriculen en un dels nostres cursos de nivell A2, B1, B2.1 o B2.2 MECR d’anglès, francès, alemany o italià.

No desaprofitis aquesta oportunitat per formar-te en idiomes de manera gratuïta i amb qualitat universitària!

 

Requisits previs per beneficiar-se dels Ajuts PARLA3 per a becaris

 • Tenir concedida al curs acadèmic passat (2022-2023) una beca Equitat o una beca general del Ministeri o qualsevol beca de caràcter general per a estudis postobligatoris (que inclou estudis universitaris o no universitaris com ara el batxillerat).
 • Estar matriculat en una universitat catalana en estudis de grau durant el curs 2023-2024 i no tenir cap titulació universitària prèvia.
 • Estar matriculat en un curs d’Idiomes UPF el 2023-2024 (de nivell A2, B1, B2.1 o B2.2 MECR i d’anglès, francès, alemany o italià).
 • No tenir acreditat el nivell B2.2 del MECR en anglès, francès, alemany o italià

 

Altres aspectes importants que cal a tenir en compte

 • Sol·licitud de l’ajut

El becari amb el justificant de matrícula del curs d’Idiomes UPF haurà de demanar la beca Parla3 per a becaris en els terminis establerts a la convocatòria i sempre abans de l’inici del curs d’idioma al qual s’ha matriculat.

 • Resolució de l’ajut

L’AGAUR publicarà l’atorgament dels ajuts durant les primeres setmanes del curs d’idiomes. Un cop rebin l’ajut, els becaris disposaran de 7 dies per pagar el curs d’idiomes a Idiomes UPF (per transferència bancària). En cas que un becari no rebi l’ajut demanat, disposarà de 7 dies per pagar l’import sencer del curs. Si no ho fa, Idiomes UPF procedirà a donar-lo de baixa del curs.

D’altra banda, si un becari rep un ajut per un curs d’un idioma i nivell que s’ha hagut de tancar per no arribar al nombre mínim d’inscrits (13), li haurà de comunicar l’AGAUR aquesta circumstància i podrà participar en un altre termini.

 • Justificació de l’ajut
 • Un cop acabat el curs, el becari haurà d’enviar el certificat de superació del curs a l’AGAUR per demostrar que ha acreditat el nivell i així poder tornar a demanar l'Ajut Parla3 per al següent nivell (fins al B2.2 inclòs).
 • Si el becari no supera el curs, però ha fet un seguiment correcte (assistència a un mínim del 80 % de les classes) no podrà tornar a demanar un Ajut Parla3 en el futur pel mateix nivell fins que no el superi.
 • Si el becari abandona el curs o no acredita un seguiment correcte (assistència a un mínim del 80 % de les classes), se li revocarà l’ajut.

 

Com fer la matrícula i beneficiar-se dels Ajuts PARLA3 per a becaris

 1. Cal triar l’idioma i nivell que es vulgui fer (des d’A2 fins a B2.2 inclòs) i fer la matrícula a través de la Secretaria Virtual seguint les instruccions de matrícula.
 2. Recorda tenir en compte la informació específica per a becaris i seleccionar el codi [1764/4 - Només becaris: Matrícula especial cursos Idiomes UPF].
 3. Al final del procés de matrícula es generarà el comprovant de matrícula al curs. És imprescindible que el becari es guardi aquest document, ja que li caldrà per demanar l’ajut Parla3 abans de l’inici del curs. Es prega que els becaris demanin l’Ajuts PARLA3 per a becaris de manera immediata, un cop tinguin el comprovant de matrícula al curs d’Idiomes UPF. Consulta com es pot obtenir el comprovant de matrícula.

 

Tipus de cursos i preus

Tipus de curs Preu estàndard del curs Import que ha de pagar l’estudiant amb beca 2022-2023 Descompte que cal aplicar en el moment de fer la matrícula

Curs intensiu 

526 € 0 € Ajuts Parla3 - Curs intensiu

Curs de preparació del FCE

350 € 0 € Ajuts Parla3 - Curs Preparació First

Curs intensiu d’estiu (juliol)(anglès)

494€ 0 € Ajuts Parla3 - Curs intensiu

 

 

Aprofita aquesta oportunitat i matricula’t al curs que més et convingui!

Cursos d’alemany | Cursos d’anglès | Cursos de francès | Cursos d’italià