• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Les llengües a la UPF

B2 estudiants

Si has iniciat els estudis de grau en una universitat catalana a partir del curs acadèmic 2018-2019 hauràs d'acreditar un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau, tal com preveu la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya. Pots acreditar-lo presentant un certificat oficial de coneixements d'idioma a la secretaria de la teva facultat.

Si no pots presentar un certificat, però pots demostrar que tens coneixements equivalents a un B2, pots sol·licitar-ne el reconeixement als efectes de completar el requisit.