1. Estudis per combinar
  2. Assignatures dels estudis
  3. Confecciona l’horari
  4. Proposta d’itinerari acadèmic

L’itinerari acadèmic es crea per al primer any del programa. Després d’explorar durant un any diferents àmbits acadèmics d’estudi, sol·licitaràs l’admissió a l’estudi de grau que hagis decidit. Tens més informació a l’apartat Com funciona el programa de Grau Obert.

Per començar, tria l'exploració de dos o tres graus entre la llista de tots els graus que participen en el programa. En aquest enllaç hi ha la llista d'estudis, i algunes observacions sobre la seva combinació.

Si ja has decidit els graus que vols combinar, quin protagonisme vols que tingui cada grau dins de l'itinerari acadèmic? Mesurant en percentatges, en aquest gràfic tens exemples de les possibles participacions de cada grau dins de l'itinerari acadèmic. Cap dels graus pot participar en més d'un 70% del total de l'itinerari, ni del total d'assignatures del primer any d'aquest estudi.

Qualsevol de les combinacions ha d'acabar sumant 60 crèdits aproximadament, sumant els de totes les assignatures que contidrà l'itinerari acadèmic i que substituiran l'assignatura "Primer curs del programa de Grau Obert" de 60 crèdits, que contindrà la matrícula inicial que has fet per Grau Obert.