De quants graus puc agafar assignatures?

Durant el primer any del programa podràs cursar assignatures de dos o tres graus, tenint en compte que no pots triar més del 70% d’assignatures del mateix grau. 

Quan faré l’elecció de les assignatures?

La Secretaria del Programa de Grau Obert et convocarà a una tutoria entre finals de juliol i principis de setembre per a fer la tria d’assignatures del primer any. 

Com seran les propostes que em farà el tutor acadèmic?

Són propostes consensuades amb els centres que imparteixen els graus de destinació i contindran una combinació d’assignatures de diferents estudis (2 o 3). Aquesta combinació podrà contenir una majoria d’assignatures d’un dels graus que t’interessen (màxim 70%), o bé assignatures de dos o tres graus a parts iguals i fins i tot incloure alguna altra assignatura que tinguis interès en cursar.

Quines assignatures formaran part de les propostes?

Les assignatures que defineixen millor cada estudi de grau i que es consideren com una carta de presentació que pot ajudar a l’estudiant a conèixer una disciplina concreta. Es tracta d’assignatures introductòries o bàsiques necessàries abans de cursar altres assignatures. 

Què passa si el/la tutor/a i jo tenim criteris diferents d’elecció d’assignatures?

El tutor o la tutora t’assessorarà per facilitar-te l’exploració de diferents àmbits disciplinaris i poder articular un itinerari propi d’acord amb els teus interessos acadèmics i professionals, de manera que puguis graduar-te en quatre anys (o en quatre anys i un o dos trimestres). Pots proposar assignatures diferents a les incloses a les propostes que presenti el tutor, amb les quals hauràs de valorar si vols dedicar més temps fins a obtenir el títol de graduat.

Com ho faré si trio assignatures de dos Campus diferents?

Amb el suport del tutor acadèmic hauràs fet una tria d’assignatures que també permetrà desplaçar-te entre Campus. 

Quant temps trigaré a desplaçar-me entre Campus?

Els millors mitjans de transport són el TRAM i el Bicing. Entre el Campus del Poblenou i el Campus de Ciutadella hi ha uns 10 minuts amb el TRAM. Entre el Campus de Ciutadella i el Campus del Mar hi ha uns 6-7 minuts caminant.

Podré ser admès al Grau de destinació que jo vulgui?

Pots sol·licitar l’admissió als mateixos graus dels quals has triat assignatures durant el primer any, sempre que la nota d’admissió amb la qual has accedit al Grau Obert sigui igual o superior a la nota mínima de tall del grau al qual vols accedir, el mateix any en què has començat el Programa de Grau Obert UPF.

Un exemple: el 2015-16 accedeixes al Grau Obert amb una nota d’admissió d’11,748. D’altra banda, el mateix any, un grau que t’interessa com el de Ciències Polítiques i de l’Administració té una nota de tall al final de la preinscripció universitària de 8,392 (per PAU i CFGS). Això vol dir que si el 2016-17 sol·licites l’admissió a aquest grau, tenint en compte que la teva nota d’admissió al grau obert és més alta, podràs tenir la plaça garantida. 

Hauré de recuperar assignatures del Grau Obert quan faci el grau de destinació?

Només hauràs de tornar a cursar assignatures no superades al Grau Obert si corresponen a l’estudi que has triat per graduar-te. 

Podré acabar els meus estudis de grau en quatre anys?

Sí. Quan et matriculis al grau definitiu podràs incorporar assignatures superades d’altres estudis que et facilitaran la progressió dins del grau de destinació.

A més, la formació transversal cursada durant el primer any que correspongui a un mínim de crèdits d’un àmbit disciplinari diferent al de la titulació de grau, podrà ser reconeguda amb un títol propi de la UPF. 

El Grau Obert implicarà perdre un any d’estudi?

El Grau Obert UPF facilitarà que et graduïs en l’estudi de grau de destinació, en quatre anys, o en quatre anys i un o dos trimestres, d’acord amb l’itinerari que hagis elaborat amb l’orientació del teu tutor acadèmic, durant el primer any del programa.

Quina és la nota de tall del programa de Grau Obert?

La nota de tall de referència per al curs 2016-17 és la del curs 2015-16, d'un 11,454.

Quan em matricularé?

La informació de la matrícula (lloc, dia , hora)  i la documentació  que has de presentar la podràs consultar  a  partir dels primers dies de juliol al web de la UPF: www.upf.edu/matricula

Quantes assignatures matricularé el primer any?

Has de matricular un conjunt d’assignatures que suposaran un total aproximat de 60 crèdits. Aquest nombre de crèdits coincideix amb el nombre de crèdits que han de matricular a primer curs els estudiants que accedeixen a un grau concret de la UPF.

El Grau Obert em permet simultaniejar dos estudis de grau?

L’accés al Grau Obert no contempla la simultaneïtat d’estudis durant el primer any, en el qual dediques el teu interès a explorar diferents àmbits de coneixement per triar l’estudi de grau de la teva elecció, durant el segon any del programa.

Podré simultaniejar estudis quan comenci el grau definitiu?

Sí. Un cop matriculat a l’estudi definitiu i d’acord amb els requisits d’admissió a altres estudis, si obtens una plaça a un segon estudi, els podràs simultaniejar i sol·licitar els reconeixements d’assignatures que correspongui per progressar en els estudis.