Programa de Grau Obert

Qui som?

Coordinació acadèmica

Pilar Medina
pilar.medina@upf.edu

 

Tutors i tutores

Ana Delgado
ana.delgado@upf.edu

Josep Ibañez
josep.ibanez@upf.edu

Javier Macía
javier.macia@upf.edu

Pilar Medina
pilar.medina@upf.edu

Secretaria del programa

Marta Maya
grauobert@upf.edu

 

Delegats dels estudiants

Eleccions pendents

 

Mentors actuals

9 estudiants que ja han cursat Grau Obert

Comissió de seguiment

Pilar Medina Bravo
Presidenta, coordinadora del programa de Grau Obert

Miquel Salvador i Serna
Vocal, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials

Joan Miralles de Imperial Llobet
Vocal, professor del Departament d'Economia i Empresa

Javier Macía Santamaría
Vocal, professor del Departament Experimentals i de la Salut

Delegat/da dels estudiants de Grau Obert
Vocal, representant dels estudiants de Grau Obert

Pilar Carrasco Delgado-Aguilera
Secretària, cap del Servei de Gestió Acadèmica