Qui som?

Coordinació acadèmica

Ester Oliveras
[email protected]

 

Tutors i tutores

Fina Alemany
[email protected]

Ana Delgado
[email protected]

Ester Farnós
[email protected]

Javier Macía
[email protected]

Pilar Medina
[email protected]

Secretaria del programa

Marta Maya
[email protected]

 

Delegats dels estudiants

Anna Algueró
Violeta Duró

 

Mentors actuals

Estudiants que ja han cursat Grau Obert

Comissió de seguiment

Ester Oliveras Sobrevias
Presidenta, coordinadora del programa de Grau Obert

Miquel Salvador i Serna
Vocal, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials

Joan Miralles de Imperial Llobet
Vocal, professor del Departament d'Economia i Empresa

Javier Macía Santamaría
Vocal, professor del Departament Experimentals i de la Salut

Nomenament pendent 
Vocal, representant dels estudiants de Grau Obert

Pilar Carrasco Delgado-Aguilera
Secretària, cap del Servei de Gestió Acadèmica