Programa de Grau Obert

Qui som?

Coordinació acadèmica

Pilar Medina
pilar.medina@upf.edu

 

Tutors i tutores

Ana Delgado
ana.delgado@upf.edu

Josep Ibañez
josep.ibanez@upf.edu

Javier Macía
javier.macia@upf.edu

Pilar Medina
pilar.medina@upf.edu

Secretaria del programa

Marta Maya
grauobert@upf.edu

 

Delegats dels estudiants

Laia Calvet

Marcelo Díaz

 

Mentors actuals

Estudiants que ja han cursat Grau Obert

Comissió de seguiment

Pilar Medina Bravo
Presidenta, coordinadora del programa de Grau Obert

Miquel Salvador i Serna
Vocal, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials

Joan Miralles de Imperial Llobet
Vocal, professor del Departament d'Economia i Empresa

Javier Macía Santamaría
Vocal, professor del Departament Experimentals i de la Salut

Laia Calvet 
Vocal, representant dels estudiants de Grau Obert

Pilar Carrasco Delgado-Aguilera
Secretària, cap del Servei de Gestió Acadèmica