Qui som?

Coordinació acadèmica

Pilar Medina
[email protected]

 

Tutors i tutores

Fina Alemany
[email protected]

Ana Delgado
[email protected]

Ester Farnós
[email protected]

Javier Macía
[email protected]

Pilar Medina
[email protected]

Secretaria del programa

Marta Maya
[email protected]

 

Delegats dels estudiants

Nomenament pendent

 

Mentors actuals

Estudiants que ja han cursat Grau Obert

Comissió de seguiment

Pilar Medina Bravo
Presidenta, coordinadora del programa de Grau Obert

Miquel Salvador i Serna
Vocal, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials

Joan Miralles de Imperial Llobet
Vocal, professor del Departament d'Economia i Empresa

Javier Macía Santamaría
Vocal, professor del Departament Experimentals i de la Salut

Nomenament pendent 
Vocal, representant dels estudiants de Grau Obert

Pilar Carrasco Delgado-Aguilera
Secretària, cap del Servei de Gestió Acadèmica