1. Estudis per combinar
  2. Assignatures dels estudis
  3. Confecciona l’horari
  4. Proposta d’itinerari acadèmic

Ja has escollit els estudis?

Ara has de decidir les assignatures. Quins passos has de seguir?

Primer

Has de buscar informació sobre les assignatures a l'apartat Estudis que participen a Grau Obert. Què hi trobaràs? 

Les propostes d’assignatures dins de cada estudi de grau. Estan agrupades per aconsellar-ne un conjunt segons el percentatge de participació de l'estudi al teu itinerari. Es consideren assignatures més rellevants o representatives de primer curs de cada estudi de grau.

  • La combinació de propostes de diferents estudis no garanteix la compatibilitat d'horaris. Al punt 3 veuràs com has de comprovar la compatibilitat d'horaris
  • Si alguna assignatura proposada no té horaris compatibles amb altres, pots triar altres assignatures de primer curs que t'interessin.

Segon

Vols saber de què tracten les assignatures? Dins de la mateixa pàgina de cada estudi que participa al programa tens un enllaç a la consulta del Pla docent de cada assignatura (PDA).

Tercer

Quantes assignatures assigno a cada trimestre? En qualsevol estudi de grau, normalment un curs té 60 crèdits, 20 crèdits per trimestre. Aquesta és la distribució que has de buscar. Segurament, l’elecció d’assignatures de diferents estudis farà que potser un trimestre matriculis 18 crèdits; l’altre, 22 crèdits... Però al final, la matrícula ha de constar d’un nombre de crèdits el més proper a 60 cr.

Més informació

Totes les assignatures de primer curs dels graus que participen al programa.

Document d'assignatures amb els codis que tenen a grau obert i a l'estudi de destinació (et serviran per a cerques de PDA, d'horaris, i altres tràmits)