Consulta les assignatures que cada grau ofereix durant el primer curs, i les propostes d’assignatures dins de cadascun: cada estudi presenta tres propostes organitzades d’acord amb un nombre de crèdits que es poden matricular, en combinació amb propostes d’altres estudis. Per exemple:

 

    

Aquestes propostes destaquen assignatures que poden ser més rellevants o representatives de primer curs de cada estudi de grau.

  • De què tracten aquestes assignatures? Consulta'n el contingut a la pàgina de cada estudi de grau. El document que conté tota la informació d’una assignatura és el pla docent de l’assignatura (PDA).
  • Ara, ja pots començar a crear l’itinerari de trimestre en trimestre. En el primer trimestre, una de les assignatures ha de contenir obligatòriament el CIU.
    1. Què és el CIU? El curs d’introducció a la universitat.
    2. De què tracta: t’hi explicaran com funciona un dels graus dels quals has matriculat assignatures, on pots accedir a recursos informàtics i bibliogràfics, els serveis que t’ofereix la universitat, etc.
    3. Com saps quina assignatura el conté? A la pàgina de cada estudi trobaràs una taula amb les assignatures distribuïdes per trimestre. En el primer trimestre, hi ha indicada l’assignatura que conté el CIU.
  • Quantes assignatures assigno a cada trimestre? En qualsevol estudi de grau, normalment un curs té 60 crèdits, 20 crèdits per trimestre. Aquesta és la distribució que has de buscar. Segurament, l’elecció d’assignatures de diferents estudis farà que potser un trimestre matriculis 18 crèdits; l’altre, 22 crèdits... Però al final, la matrícula ha de constar d’un nombre de crèdits el més proper possible a 60.