Orientació per a l'estudiant

Ja ets membre de la UPF! Ara només et queda conèixer totes aquelles facilitats, serveis i activitats de les quals pots gaudir i participar com a membre de la comunitat universitària. 

 

 

 

Atenció i informació acadèmica

Davant qualsevol dubte o necessitat en l'àmbit acadèmic i universitari consulta: 

  • Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE): informa i orienta sobre les qüestions acadèmiques, tràmits, organització i activitats de la Universitat.
  • Biblioteca i Informàtica: ofereix recursos bibliogràfics, suport en l’elaboració de materials acadèmics i a l’Aula Global, entre altres serveis.
  • Secretaria Acadèmica: s’hi accedeix quan l’estudiant ja s’ha matriculat. Proporciona informació acadèmica, la consulta de l’expedient acadèmic, dóna accés a la sol·licitud de tràmits acadèmics (beques i ajuts, modificació de la matrícula, entre altres).
  • Espai Compartit per a estudiants de Grau Obert: s’hi accedeix quan l’estudiant ja s’ha matriculat. És una aula global de comunicació entre els estudiants del programa de Grau Obert, la Secretaria del programa i els tutors. S’hi publica informació acadèmica, s’hi assignen tutories i, en general, s’hi comuniquen qüestions d’interès acadèmic de cada trimestre.

  • Guia de l'estudiant: consisteix en un recull bàsic d'informacions per conèixer ràpidament la UPF. 

  • Suport específic a l’estudiant del programa de Grau Obert.

 

Serveis

La UPF és una universitat compromesa amb els seus estudiants més enllà de la vida acadèmica. La Universitat promou una participació activa dels alumnes en les associacions d'estudiants, els programes de voluntariat i les activitats esportives i culturals. Alhora, incentiva la inserció laboral d'estudiants i graduats, i promou el contacte entre aquests a través del programa UPF Alumni. 

  • Servei de Carreres Professionalsorientació professional, desenvolupament de competències professionals (Skills UPF) i altres serveis. Aquest servei pot ajudar l’estudiant del programa de Grau Obert a acabar de decidir l’estudi de grau en el qual voldrà obtenir la seva titulació.

 

Com em desplaço?

El programa de Grau Obert ofereix l'oportunitat de cursar estudis de diversos graus, fet que implica la participació dels tres campus de la Universitat. 

Consulta els enllaços següents per a situar-te i moure't entre els campus: