La revista electrònica Linguistica Occitana, editada a Montpeller amb el suport de l'associació del mateix nom, publica articles relacionats amb els diversos aspectes de la recerca lingüística en l'àmbit de l'occità. Els articles estan redactats en occità, en una altra llengua romànica o en anglès, i tots inclouen un resum en occità, català, anglès i francès.