El Gabinet Lingüístic ha elaborat i posa a disposició de la comunitat universitària de la UPF un glossari universitari trilingüe català ↔ anglès ↔ castellà. Aquest glossari permet trobar l'equivalent en anglès o en castellà de més de mil mots o sintagmes de l'àmbit universitari i acadèmic. Se'n pot consultar el contingut a partir del català, de l'anglès o del castellà, per blocs alfabètics o per la inicial del mot o sintagma que es vulgui cercar, i també es poden fer cerques concretes, ja sigui introduint en el cercador el mot o el sintagma o bé alguna de les paraules que conté, la paraula inicial o la paraula final.

Aquest glossari universitari trilingüe català ↔ anglès ↔ castellà està concebut com una eina dinàmica de treball i de suport a la comunitat universitària, i per tant es va polint, completant i millorant a partir de la pràctica diària i de les aportacions i les observacions dels usuaris. Us agrairem, per tant, qualsevol aportació, comentari o observació de millora. Podeu escriure'ns a: [email protected].